Promocija: Rodna ravnopravnost za bh. studente i studentice

Sarajevski otvoreni centar i Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu sa zadovoljstvom Vas pozivaju na promociju zbornika „Rodna ravnopravnost: Teorija, pravo, politike. Uvod u rodne studije za studentice i studente društvenih nauka u BiH“ , koja će se održati na Pravnom fakultetu UNSA (ulica Obala Kulina bana 7), u Sali za sjednice (drugi sprat, lijevo), 8. novembra 2019. (petak) od 18 do 19:30 sati.

Objavljivanjem zbornika „Rodna ravnopravnost: Teorija, pravo, politike“ Sarajevski otvoreni centar i Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu doprinose postojećim nastojanjima za daljnje uključivanje nastave o rodnoj ravnopravnosti i rodnim studijama u osnovne i postdiplomske studije društvenih nauka u BiH. Ovaj zbornik udžbeničkog karaktera rezultat je poduhvata bh. akademskih radnika i radnica s različitih javnih univerziteta te stručnjakinja i stručnjaka iz prakse, civilnog društva i međunarodnih organizacija, koji/e su se okupili/e sa zajedničkom namjerom – da se na jedan sveobuhvatan i analitičan način predstave rodne teorije, istorija feminističke borbe i međunarodni i domaći pravni okviri, zakoni, politike, institucije, strategije i alatke za ostvarivanje rodne ravnopravnosti, s fokusom na Bosnu i Hercegovinu. Zbornik također sadrži pregledne uvode u različite sektorske teme, kao i uvod u strategije i oruđa urodnjavanja javnih politika i institucionalnog djelovanja. Ovaj prvi bh. uvod u rodne studije treba da posluži kao osnova za daljnje urodnjavanje nastavnih procesa i planova na bh. visokoškolskim ustanovama.

Promocija će se održati na bosanskom/ hrvatskom/ srpskom jeziku. Govorit će: doc. dr Amila Ždralović, priređivačica zbornika, Univerzitet u Sarajevu; Saša Gavrić, priređivač zbornika, Sarajevski otvoreni centar; doc. dr Midhat Izmirlija, jedan od autora zbornika, Univerzitet u Sarajevu; Saša Madacki, Univerzitet u Sarajevu; uz moderaciju Emine Bošnjak, izvršne direktorice, Sarajevskog otvorenog centra. Dobrodošli/e!

Sutradan, 9. novembra, u ko-organizaciji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, Sarajevski otvoreni centar će održati i konferenciju „Rodna ravnopravnost na univerzitetima u BiH: Regionalna iskustva, lokalni kontekst, izazovi pred nama“, također na Pravnom fakultetu UNSA, od 9 do 16 sati. Na konferenciji će biti riječi o urodnjavanju nastavnog procesa, istraživačkih aktivnosti, kao i unutrašnjih procesa i struktura na univerzitetima, kroz perspektivu regionalnih i bh. iskustava. Govornici/e su stručnjaci/kinje iz ove oblasti i srodnih disciplina na univerzitetima u Srbiji i Bosni i Hercegovini, neki od njih i autori/ce zbornika, uz moderacije priređivačice i priređivača zbornika.

Izradu publikacije – zbornika “Rodna ravnopravnost”, njenu promociju i konferenciju su podržale Švedska vlada putem Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida) i Ambasada Republike Francuske u Bosni i Hercegovini.

Zbornik je dostupan ovdje.