Human Rights Papers

Sarajevski otvoreni centar pokrenuo je novu ediciju 2013. godine pod imenom Human Rights Papers. Edicija, u okviru koje će se objavljivati isključivo radovi na engleskom jeziku, ima za cilj da međunarodnoj, ali i domaćoj publici ponudi kratke, fokusirane i/ili tematske izvještaje koji su vezani za stanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, ali i pitanja razvoja ljudskih prava u međunarodnom kontekstu.

 

Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o radu u FBiH Alternativni izvještaj za BiH 2016: Politički kriteriji Komentar na prijedlog amandmana na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskrimnacije BiH Prijedlog mjera za ravnopravnost lezbejki, gejeva, biseksualnih, transrodnih i interspolnih (LGBTI) osoba u Bosni i Hercegovini za period 2017.-2019. godine Komentar na prijedlog Zakona o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine i prijedlozi amandmana za unaprjeđenje prijedloga zakona Finansiranje i osnivanje sigurnih kuća u Federaciji BiH – ka boljim rješenjima KAKVE PROMJENE ŽELIMO? Kako do 40% žena u zakonodavnim tijelima u BiH? Analiza mogućih intervencija u izbornom sistemu BiH Prijedlog za izmjene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije BiH Model Zakona o Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH Alternativni izvještaj o napretku 2015: politički kriteriji Regulisanje krivičnih djela počinjenih iz mržnje u Krivičnom zakonu Federacije BiH