Human Rights Papers

Sarajevski otvoreni centar pokrenuo je novu ediciju 2013. godine pod imenom Human Rights Papers. Edicija, u okviru koje će se objavljivati isključivo radovi na engleskom jeziku, ima za cilj da međunarodnoj, ali i domaćoj publici ponudi kratke, fokusirane i/ili tematske izvještaje koji su vezani za stanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, ali i pitanja razvoja ljudskih prava u međunarodnom kontekstu.

 

Godišnji izvještaj o stanju ljudskih prava žena u Bosni i Hercegovini u 2014. godini Strategija za prevenciju i borbu protiv diskriminacije Usklađivanje Zakona o zabrani diskriminacije BiH sa pravnom stečevinom EU Konkretne preporuke za poboljšanje položaja trans* osoba u Bosni i Hercegovini Prava LGBT osoba u BiH: novi pristupi? Trenutno stanje i smjernice za buduće djelovanje institucija i civilnog društva Stranke, izbori, parlamenti: Žene u politici u Bosni i Hercegovini Alternativni izvještaj o napretku 2014: politički kriteriji Godišnji izvještaj o stanju prava žena u Bosni i Hercegovini tokom 2013. godine Ekonomska i socijalna prava žena u Bosni i Herzegovini 2012-2013