Institucije za zaštitu ljudskih prava/tijela za zaštitu jednakosti i zaštita prava LGBTI osoba u regionu Zapadnog Balkana – iskustva, izazovi i dobre prakse

Autorica: Adrijana Hanušić Bećirović

Institucije za zaštitu ljudskih prava/tijela za zaštitu jednakosti i zaštita prava LGBTI osoba u regionu Zapadnog Balkana – iskustva, izazovi i dobre prakse

National Human Rights Institutions and the Protection of LGBTI rights in the Western Balkans – Experiences, Challenges and Good Practices

Sarajevo, septembar, 2017.