Sve što ste želeli da znate o podnošenju predstavke evropskom sudu za ljudska prava, a niste smeli da pitate

Sarajevo, decembar, 2017.

Autor: Vidan Hadži-Vidanović

Predstavljamo publikaciju Vidana Hadži Vidanovića Sve što ste želeli da znate o podnošenju predstavke evropskom sudu za ljudska prava, a niste smeli da pitate – Vodič za advokatkinje i advokate i ponekog podnosioca predstavke. Publikacija je koncipirana kao kratki vodič o osnovnim pitanjima i najčešćim greškama prilikom podnošenja predstavke Evropskom sudu za ljudska prava. Vodič je nastao kao potreba za skretanje pažnje kako advokatima i advokatkinjama, civilnom društvu tako i ostalim podnosiocima predstavke budući da veliki broj zahtjeva koji dolazi iz BiH biva odbačen kao nedopušten ili neosnovan (zbog nedovoljnog poznavanja procedura, međunarodnih standarda, kriterija, dopustivosti i sl.). Vodič tretira pitanje procedure, dopustivosti i o čemu treba voditi računa pri podnošenju predstavke.

Autor je između 2012. i 2017. radio kao pravni savjetnik u Sekretarijatu Evropskog suda za ljudska prava. Trenutno radi kao savjetnik za ljudska prava i reformu pravosuđa u Centralnoj Americi i kao konsultant za litigaciju pred Evropskim sudom za ljudska prava u više evropskih zemalja.