Neko je rekao feminizam?

Ideja koja je inicirala pokretanje ciklusa predavanja Neko je rekao feminizam? u oktobru 2013. godine bila je vezana za otvaranje novog prostora u kojem će se artikulisati kritička preispitivanja različitih tema, prvenstveno sa feminističkih epistemoloških pozicija, budući da u javnom prostoru izostaju predavanja i diskusije koje socijalno, kulturno i politički aktuelne teme promišljaju iz feminističkog diskursa.

Predavanja su namijenjena svima onima koje zanimaju alternativni oblici edukacije i politika razmišljanja.

Biti trans*žena u patrijarhalnom svijetu znači izdati muškost Neko je rekao feminizam – Trans*žene i feminizam Kreiranje sigurnog digitalnog prostora potiče od nas kao krajnjih korisnika i korisnica Neko je rekao feminizam – Cyber nasilje i feminizam Postoji konstantno obezvređivanje ženske umjetnosti Neko je rekao feminizam – Rep i feminizam Nevidljivo siromaštvo žena kao prepreka ekonomskoj neovisnosti Neko je rekao feminizam – Siromaštvo i feminizam Hegemonijskog nasilja nad ženama se nećemo riješiti ako zabranimo pornografiju Dok žene u gradovima traže veća prava, žene u selima traže osnovna Neko je rekao feminizam – Pornografija i feminizam NEKO JE REKAO FEMINIZAM – Selo i feminizam