Neko je rekao feminizam – Cyber nasilje i feminizam

Peti ciklus predavanja i diskusija
NEKO JE REKAO FEMINIZAM?
mart-novembar 2017. godine

Sarajevski otvoreni centar i Fondacija Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini u 2017. godini organizuju 6 predavanja u okviru petog ciklusa Neko je rekao feminizam?!, čije će teme biti vezane za selo, pornografiju, siromaštvo, muziku, cyber osvetu i trans*žene.

17. oktobar 2017. godine (utorak) 18h

Tema: Cyber nasilje i feminizam

Predavačica: Amina Beriša

Mjesto: Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH

Pozivamo vas na predavanje u okviru Neko je rekao feminizam?, na temu Cyber nasilje i feminizam, o kojoj će govoriti Amina Beriša. Biće riječi o širokom spektru cyber nasilja u kontekstu vulnerabilnih grupa, posebno žena i djevojčica, u kompletnom prostoru IKT-a. Razgovaraćemo o tome koliko je virtualno nerealno kada podaci govore da je osam od deset žena doživjelo, i svakodnevno doživljava, neku vrstu nasilja u digitalnom prostoru.

O predavačici:

Amina Beriša – Liora je magistrantica Sigurnosti i mirovnih studija Fakulteta političkih nauka. Dugogodišnji društveni angažman na pitanjima ženskih ljudskih prava, prevencije nasilja, te Internet prava i sloboda. Trenutno angažovana pri Institutu za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka – odjel Informacijske sigurnosti.