Žene u parlamentima i kantonalnim skupštinama: Predstavnički dom PS BiH

pred2Piše: Maida Zagorac, Sarajevski otvoreni centar

Sarajevski otvoreni centar i Fondacija CURE u narednom će periodu objavljivati kratke tekstove sa biografijama žena koje su izabrane u parlamente i kantonalne skupštine. Danas upoznajte predstavnice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u koji je izabrano deset žena – sedam žena iz Federacije Bosne i Hercegovine i tri žene iz Republike Srpske, te žene tako čine 23,81% ukupnom broja predstavnika_ca u PS BiH.

Predstavnice PSBiH iz Federacije Bosne i Hercegovine su:

 

u-vijecu-evrope-govorili-smo-jednim-glasomKapetanović Nermina (SDA), rođena je 27.02.1962. godine. Doktorica je medicine, specijalistica anesteziologije i reanimatologije, članica Predsjedništva SDA BiH, članica je Glavnog odbora SDA BiH, dobitnica nagrade grada Zenica za humanitarni rad te dobitnica povelje zahvalnosti sindikata rudara.

 

 

DF-Nosilac-za-Federaciju

Beganović Mensura (DF), rođena je 1950. godine. Diplomirala je i magistrirala na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu. Od 1999. godine radi u vlastitom privrednom društvu „BHM“ Zenica gdje je vodeća konsultantica za uvođenje sistema upravljanja kvalitetom. Također koordinira projekte edukacije u oblasti informacionih tehnologija i stranih jezika. Predsjednica je Asocijacije informatičara BiH, te aktivno sudjeluje u radu svjetskih i evropskih tijela u oblasti informacionih tehnologija.

 

prof-dr-hanka-vajzovic-sloboda-govora-je-postala-sloboda-anonimnog-blacenjaVajzović Hanka (DF), rođena je 1949. godine. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na Odsjeku za orijentalne jezike i književnost, a potom i na Odsjeku za južnoslovenske jezike istog fakulteta. Predaje na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, gdje je zvanje redovne profesorice stekla 1996. godine. Objavila je više od 50 naučnih i stručnih radova. Glavna je urednica časopisa “Književni jezik”; članica redakcije časopisa “Naša škola”; članica redakcije posebnih izdanja, kao što su: zbornik “Jezik i demokratizacija”, “Rječnik bosanskog jezika” i dr.

189690_1775320257544_3157782_nGasal-Vražalica Maja (DF) je rođena 1983. godine. Po zanimanju je profesorica njemačkog jezika i književnosti.

 

 

 

Tomić Monika (koalicija HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP dr.Ante Starčević i HSP Herceg-Bosne) je voditeljica Klinike za unutarnje bolesti SKB-a Mostar i dekanesa Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.monika-tomic

 

 

 

 

 

borjana-kristo

Krišto Borjana (koalicija HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP dr. Ante Starčević i HSP Herceg-Bosne) je rođena 13. 08. 1961. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Banjaluci, a pravosudni ispit je položila u Sarajevu. Dopredsjednica je Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine ( HDZ BIH ) i članica općinske i županijske organizacije HDZ BIH. Sudionica je i organizatorica, pokroviteljica brojnih sportskih, obrazovnih, kulturnih i znanstvenih manifestacija i skupova u BIH. Bivša je predsjednica Federacije BiH.

1_128677Zelenika Diana (HDZ 1990) je rođena 10.11.1964. godine. Poznata je internistica, kardiologinja i doktorica znanosti iz Mostara, članica je Predsjedništva HDZ-a 1990. Više od deset godina je u politici, a posljednje četiri godini bila je zastupnica u Skupštini HNŽ-e.

 

 

Predstavnice u PSBiH iz Republike Srpske su:

nista-od-smjene-ministra-sigurnosti-u-parlamentu-bih-necemo-se-uplitati-u-bitku-lidera-bosnjakaMajkić Dušanka (SNSD) je rođena 24. 07. 1952. godine. Višu ekonomsko-komercijalnu školu završila je 1973. godine, kasnije je i diplomirala na Fakultetu poslovne ekonomije u Banjluci. Od 1998. godine je članica Stranke nezavisnih socijaldemokrata, koja kasnije mijenja naziv u Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD). Od početka svog političkog angažmana članica je Glavnog i Izvršnog odbora stranke, što je i danas. Članica je i Aktiva žena SNSD-a.

news-2012-November-milica_markovic_1_337615966Marković Milica (SNSD) je rođena 1967. godine. Diplomirala je romanistiku u Novom Sadu. Na koncu 2003. godine ulazi u Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD). Članica je Glavnog odbora Stranke od 2012. godine. Od jula 2009. godine je predsjednica Opštinskog odbora Bijeljina, a također je članica Aktiva žena stranke SNSD.

 

2D33354F-74B8-4C1C-86B1-3D26A2B82DE6_w640_r1_cx18_cy2_cw63_sPandurević Aleksandra (SDS), rođena je 1974. godine. Diplomirala je na Fakultetu za preduzetnički biznis. Od 2010. godine je članica Glavnog odbora Srpske demokratske stranke (SDS). Po zanimanju je novinarka.

 

 

Vezani članci:

Broj izabranih žena u PS BiH, Parlament FBiH, NS Republike Srpske i skupštine kantona

Stanje na listama i zastupljenost žena u predizbornoj kampanji

Koliko su žene zastupljene u političkom životu BiH?

Politička participacija žena u Bosni i Hercegovini – Pregled trenutnog stanja

Stranke, izbori, parlamenti: Žene u politici u Bosni i Hercegovini