Broj izabranih žena u PS BiH, Parlament FBiH, NS Republike Srpske i skupštine kantona

Women-1920x662Piše: Edita Miftari

Za Predsjedništvo BiH se kandidovalo 17 kandidata_kinja, od toga samo jedna žena i to za srpskog člana_icu Predsjedništva, koja nije izabrana.

Za Predstavnički dom Parlamentarne Skupštine BiH se kandidovalo 747 kandidata_kinja, od toga 306 žena, odnosno 40,96%. Od toga je njih 13 bilo na čelu liste na kojima su bile kandidovane, odnosno od ukupno 123 liste za PSBiH, 10,57% njih je na čelu imalo ženu. Prema službenim i konačnim rezultatima, u PSBiH je izabrano 10 žena (23,81%). Od toga je 6 žena izabrano direktno, a 4 su dobile mjesto u PS putem kompenzacijskih mandata. 7 žena je izabrano iz Federacije BiH,[1] dok su preostale 3 izabrane iz Republike Srpske.[2] Najviše žena je izabrano sa listi Demokratske Fronte (DF) – Željko Komšić; od ukupno 5 izabranih kandidata_kinja sa listi ove partije, 3 su žene (60%). Po udjelu izabranih žena, odmah potom dolazi koalicija HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP dr. Ante Starčević i HSP Herceg-Bosne sa 2 izabrane žene od ukupno 4 izabrana zastupnika_ce (50%), iako je na kandidatskim listama ova koalicija imala samo 38,46% žena, ali i 4 nositeljice listi od ukupno 7 listi ove koalicije. Politička partija koja je osvojila najveći broj zastupničkih mjesta, SDA, od 11 zastupnika_ca ima izabranu samo jednu ženu koja je svoje mjesto u PS dobila putem kompenzacijskog mandata. SBB sa 4 i SDP sa 3 osvojena mandata, neće imati niti jednu zastupnicu, kao ni 4 političke partije/koalicije koje su osvojile po jedan mandat (BPS, A-SDA, PDP-NDP i DNS-NS-SRS), sa izuzetkom HDZ 1990 čiji je jedini osvojeni mandat pripao ženi.

Izbor za Predstavnički dom Parlamentarne Skupštine BiH je uglavnom bio bez većeg odstupanja od redoslijeda na kandidatskim listama, sa par izuzetaka. Tako rezultati za Izbornu jedinicu 1 (FBiH) iz koje je izabrana samo jedna žena, i to sa liste koalicije HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP dr. Ante Starčević i HSP Herceg-Bosne, pokazuju da su čak i one žene koje su bile visoko pozicionirane na kandidatskim listama, dobile najmanje glasova. Pozitivan primjer dolazi iz Demokratske fronte iz koje su u Izbornoj jedinici 3 izabrane 2 žene od ukupno 3 osvojena mandata, a jedna od njih je mandat osvojila putem kompenzacijske liste, iako je kandidatkinja imala najmanji broj glasova u skladu sa posljednjim mjestom na kandidatskoj listi. S druge strane, SBB koja iz Izborne jedinice 3 nema izabranu niti jednu ženu, propustila je da to predvidi i ispravi putem kompenzacijske liste. Tako je drugorangirana kandidatkinja imala 15,25% ili 6.288 glasova, ali je trećerangirani kandidat sa 12,79% ili 5.272 glasova putem kompenzacijske liste ušao u PSBiH. U Izbornoj jedinici 4 odabir građana_ki je bez većeg odstupanja od pozicija na listi, sa izuzetkom Demokratske fronte iz koje je izabrana nositeljica liste, dok je kandidatkinja koja je na kandidatskoj listi bila na 11. mjestu postigla odličan rezultat kao trećerangirana po izboru, iako nije ušla u PS. Kandidatkinje SDP su u Izbornoj jedinici 4 postigle dobre rezultate, iako nisu ušle u PSBiH; kandidatkinje koje su na kandidatskim listama bile rangirane kao 8. i 11. su postigle odlične rezultate kao druga i četvrta po izboru. Obrnuta situacija je sa kandidatkinjom SDA iz Izborne jedinice 5 u kojoj je druga kandidatkinja na listi postigla loš rezultat kao sedma po izboru.

Rezultati iz drugog entiteta nisu znatno drugačiji. Ukupno 3 izabrane žene iz ovog entiteta dolaze iz dvije političke partije: SNSD i SDS. U Izbornoj jedinici 1 je izabrana jedna žena sa liste SNSD, dok je kandidatkinja SDS koja je bila 8. na kandidatskoj listi postigla dobar rezultat kao trećerangirana po izboru, iako to nije bilo dovoljno da uđe u PSBiH. U Izbornoj jedinici 2 je zabilježen loš rezultat za žene gdje se u dva slučaja desilo da kandidatkinja koja je 2. na listi bude 4. po izboru građana_ki (slučaj sa SDS i koalicijom DNS-NS-SRS). Pozitivan primjer dolazi iz SNSD gdje je kandidatkinja koja je bila 4. na listi, a 5. po izboru, putem kompenzacijske liste ušla u PSBiH. U izbornoj jedinici 3, kandidatkinje SNSD koje su bile 2. i 5. na listi su postigle jako niske rezultate, te su rangirane sedma i osma po izboru od ukupno osam kandidata na listi. Pozitivan primjer iz Izborne jedinice 3 dolazi iz SDS iz kojeg je druga kandidatkinja na listi direktno izabrana u PSBiH, preskočivši pri tome kolegu koji je nosilac liste. Još jedan pozitivan primjer je kandidatkinja SDA koja je po izboru građana_ki druga, uprkos lošoj poziciji na listi na kojoj je bila sedma.

Za Parlament Federacije BiH se kandidovalo 1.337 kandidata_kinja, od toga 583 žene, odnosno 43,60%. Od toga je njih 30 bilo na čelu liste na kojima su bile kandidovane, odnosno od ukupno 187 listi za Parlament FBiH, 16,04% njih je na čelu imalo ženu. Prema službenim i konačnim rezultatima, u Parlament FBiH je izabrana 21 žena (21,43%)[3]. Od toga je 12 žena izabrano direktno, a 9 su dobile mjesto u Parlamentu FBiH putem kompenzacijskih mandata. Procentualno gledano, najviše žena je izabrano sa listi Laburista BiH (100%), potom Stranke za BiH (33,33%), a zatim DF (28,57%), te SBB i BPS (po 25,00%). Brojčano, najveći broj izabranih žena dolazi iz SDA (6 zastupnica), potom iz SBB i DF (po 4 zastupnice), te iz koalicije HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP dr. Ante Starčević i HSP Herceg-Bosne (3 zastupnice). SDP, BPS, Stranka za BiH i Laburisti BiH će u Parlamentu FBiH imati po jednu zastupnicu, dok HDZ 1990 sa osvojena 4 mandata, A-SDA sa osvojena 2 mandata, i Naša stranka sa jednim mandatom neće imati svoje zastupnice u Parlamentu FBiH.

U Narodnu skupštinu Republike Srpske je izabrano 12 žena, odnosno 14,45%, od toga je njih 5 izabrano direktno, a 7 putem kompenzacijskih mandata[4]. Procentualno gledano, najviše žena je izabrano sa listi koalicije DNS-NS-SRS (25,00%), a najmanje sa listi PDP (0%). Brojčano, najveći broj izabranih žena dolazi iz SNSD (6 zastupnica), potom iz koalicije DNS-NS-SRS (2 zastupnice), dok iz koalicije SDS-PUP-Radikali SRS RS, koalicije Domovina, Narodnog demokratskog pokreta i Socijalističke partije dolazi po jedna zastupnica. Jedina politička opcija koja u Narodnoj skupštini neće imati svoju zastupnicu je PDP, iako je ova partija osvojila ukupno 7 mandata.

Udio žena u novoizabranim kantonalnim skupštinama varira. Tako je najmanji udio žena u Skupštini Livanjskog kantona gdje će žene činiti 4,00% skupštinskih zastupnika_ca – od ukupno 25 zastupnika_ca, samo je jedna žena[5]. Iza Livanjskog, slijedi Skupština Unsko-sanskog kantona gdje će žene činiti 6,66% skupštinskih zastupnika_ca – od ukupno 30 zastupnika_ca, samo su dvije žene[6]. SDA sa osvojenih 11 mandata neće imati niti jednu zastupnicu, kao ni drugorangirana koalicija A-SDA-KSPP ZAJEDNO ZA USK sa osvojenih 5 mandata.Treća je Skupština Bosansko-podrinjskog kantona gdje će žene činiti 16% skupštinskih zastupnika_ca – od ukupno 25 zastupnika_ca, 4 su žene.[7] SBB (sa osvojenih 5 mandata) koja iza SDA (sa osvojenih 6 mandata) ima najveći broj osvojenih mandata, neće imati svoju zastupnicu u ovoj Skupštini. Slijedi Skupština Srednjobosanskog kantona gdje će žene činiti 16,66% skupštinskih zastupnika_ca – od ukupno 30 mandata, 5 ih je pripalo ženama[8]. Političke opcije koje su u ovoj Skupštini osvojile najveći broj mandata, SDA i koalicija HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg Bosne (po 8 mandata, ukupno 16), imaju ukupno 3 zastupnice. Bez zastupnice će biti SDP sa osvojena 4 mandata, DF sa osvojena 3 mandata, te HSP BiH sa samo jednim osvojenim mandatom.

Najveći udio žena je ubjedljivo u Skupštini Zapadno-hercegovačkog kantona gdje žene čine 30,43% skupštinskih zastupnika_ca, odnosno od ukupno 23 mandata, 7 ih je pripalo ženama[9]. Koalicija HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg Bosne sa najviše osvojenih mandata, njih 14, će imati 4 zastupnice, dok će HDZ 1990 sa 4 osvojena mandata, Narodna stranka Radom za boljitak i HSP dr. Ante Starčević BiH sa po jednim mandatom imati po jednu zastupnicu u ovoj Skupštini. Koalicija HSP BiH-DSI sa dva osvojena mandata i Hrvatski savez HKDU-HRAST sa jednim osvojenim mandatom neće imati niti jednu zastupnicu u Skupštini Zapadno-hercegovačkog kantona. Druga skupština po najvećem udjelu žena je Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona gdje žene čine 26,66% skupštinskih zastupnika_ca, odnosno od ukupno 30 mandata, 8 ih je pripalo ženama[10]. Koalicija HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg Bosne sa najviše osvojenih mandata, njih 11, će imati 3 zastupnice, dok će HDZ 1990 sa 3 osvojena mandata imati 2 zastupnice. SDA sa 7 osvojenih mandata, SDP sa 3 osvojena mandata i DF sa 2 osvojena mandata će imati po jednu zastupnicu u ovoj Skupštini. SBB sa 3 osvojena mandata i BPS sa jednim mandatom neće imati svoje zastupnice u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona. Posavski kanton je treći po udjelu žena u novoizabranoj Skupštini; žene čine 23,81% skupštinskih zastupnika_ca, odnosno 5 mandata od ukupno 21 je pripalo ženama[11]. Koalicija HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg Bosne sa 7 osvojenih mandata će imati 3 zastupnice, dok će HDZ 1990 sa jednakim brojem osvojenih mandata (također 7) imati 2 zastupnice. SDA sa 3 osvojena mandata, te Posavska stranka, koalicija HSP BiH-DSI, SBB i SDP sa po jednim osvojenim mandatom neće imati svoje zastupnice u ovoj Skupštini. Skupština Tuzlanskog kantona je četvrta po udjelu žena; žene čine 22,85% skupštinskih zastupnika_ca, odnosno od ukupno 35 mandata, 8 ih je pripalo ženama[12]. SDA sa najviše osvojenih mandata, njih 13, će imati 3 zastupnice, dok će SBB sa 5 i DF sa 4 osvojena mandata imati po 2 zastupnice. U Skupštini Tuzlanskog kantona, SDP sa najviše osvojenih mandata nakon SDA, njih 6, će imati jednu zastupnicu, dok Stranka za BiH sa 3 osvojena mandata, te Narodna stranka Radom za Boljitak i BPS sa po dva osvojena mandata neće imati niti jednu zastupnicu u ovoj Skupštini. Skupštine Zeničko-dobojskog Kantona i Kantona Sarajevo imaju jednak udio izabranih zastupnica, po 20,00%. Od 35 raspoloživih mjesta u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, 7 ih je pripalo ženama[13]. SDA sa najviše osvojenih mandata, njih 11, će imati 2 zastupnice, SBB sa 8 osvojenih mandata će imati 3 zastupnice, a DF sa 5 osvojenih mandata imati 2 zastupnice. Zastupnice u ovoj Skupštini neće imati SDP sa 4 osvojena mandata, kao niti koalicija HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg Bosne, A-SDA, Stranka za BiH sa po dva osvojena mandata, i BPS sa jednim mandatom. Od 30 raspoloživih mjesta u Skupštini Kantona Sarajevo, 7 ih je pripalo ženama[14]. SDA sa najviše osvojenih mandata, njih 10, neće imati zastupnicu u Skupštini Kantona Sarajevo, dok će DF i SBB sa po 7 osvojenih mandata imati 3 i 2 zastupnice. Po jednu zastupnicu će imati SDP sa 4 osvojena mandata i Naša stranka sa 3 osvojena mandata, a pored SDA, niti jednu zastupnicu u ovoj Skupštini neće imati BOSS i BPS sa po dva osvojena mandata.

Na svim nivoima vlasti, najviše žena je izabrano iz reda Demokratske fronte – Željko Komišić koja od ukupno 46 osvojenih mandata ima 17 zastupnica (36,95%), a od svih predstavničkih tijela u kojima je ova stranka osvojila mandate, samo u Skupštini Srednjobosanskog kantona nema niti jednu zastupnicu. Slijedi je koalicija HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg Bosne sa također 17 zastupnica u 68 mandata (25,00%) koliko ih je ukupno osvojila ova stranka, koja također nema niti jednu zastupnicu samo u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona. Još jedna politička partija koja ima 17 zastupnica je SDA, ali obzirom na ukupan broj mandata koje je ova stranka osvojila (110 mandata), udio žena je jako nizak (15,45%). Pored toga, SDA u čak 4 predstavnička tijela nema niti jednu zastupnicu. Značajan udio zastupnica ima i HDZ 1990, u kojoj žene čine 28,00% zastupnica od ukupnog broja osvojenih mandata (7 zastupnica od 25 mandata), s tim da u 2 predstavnička tijela nema niti jednu zastupnicu. SBB ima 23,21% zastupnica od ukupnog broja osvojenih mandata (13 zastupnica od 56 mandata), ali u 4 predstavnička tijela nema niti jednu zastupnicu. SNSD ima 21,05% zastupnica od ukupnog broja osvojenih mandata (8 zastupnica od 38 mandata). Od vodećih političkih partija, pored toga što je doživjela historijski poraz na Opštim izborima 2014. godine, SDP ima najniži udio žena na svim nivoima vlasti; od ukupno 43 osvojena mandata, samo 4 (9,30%) su pripala ženama, a pomenuta partija nema niti jednu zastupnicu u čak 7 predstavničkih tijela.

[1]Sedam predstavnica u PSBiH iz Federacije BiH su: Kapetanović Nermina (SDA), Beganović Mensura (DF), Vajzović Hanka (DF), Gasal-Vražalica Maja (DF), Tomić Monika i Krišto Borjana (koalicija HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP dr. Ante Starčević i HSP Herceg-Bosne), te Zelenika Diana (HDZ 1990).

[2]Tri predstavnice u PSBiH iz Republike Srpske su: Majkić Dušanka (SNSD), Marković Milica (SNSD), i Pandurević Aleksandra (SDS).

[3]Izabrane predstavnice u Parlamentu FBiH su: Pirić Elzina, Ćenanović Aiša, Pojskić Belma, Zuko Kenela, Mutap Emina i Zahirović Nermina iz SDA, Marjanović Zana, Šestić-Begović Anela, Hadžić Azra i Duraković-Hadžiomerović Jasna iz SBB, Kratina Alma, Kunovac Amra, Haračić Amra i Galić Suzana Franjka iz DF, Katić Darijana, Josipović Slavica i Džambas Zdenka iz koalicije HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP dr. Ante Starčević i HSP Herceg-Bosne, Zubić Jasmina iz SDP, Halilović Mirela iz BPS, Hadžiahmetović Azra iz SBiH, te Đogić Elma ispred Laburista BiH.

[4]Izabrane predstavnice u Narodnoj skupštini Republike Srpske su: Savić Dušica, Tešanović Gordana, Kelečević Snježana, Lovrić Milica, Stojičić Željka i Jungić Vesna iz SNSD, Karadžić-Jovičević Sonja ispred koalicije SDS-PUP-Radikali SRS RS, Stevanović Spomenka i Petrić Neda ispred koalicije DNS-NS-SRS, Lovrić Ivana iz koalicije Domovina, Andrić Zorka iz Narodnog demokratskog pokreta, i Gojković Zdenka iz Socijalističke partije.

[5]Jedina zastupnica u Skupštini Livanjskog kantona je Batarilo Anita, predstavnica koalicije HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP Herceg Bosne koja je u ovoj Skupštini osvojila 9 mandata.

[6]Dvije zastupnice u Skupštini Unsko-sanskog kantona su Zulić Nedima (DF) i Šušić Merisa (SBB).

[7]Četiri zastupnice u Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona su: Obuća Aida i Delizaimović Alma ispred SDA, Velić Edita iz DF, te Milović Daliborka ispred Liberalne stranke.

[8]Pet zastupnica u Skupštini Srednjobosanskog kantona su: Mahmutbegović Melika i Crnica Halima ispred SDA, Bradara Lidija ispred koalicije HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg Bosne, Hrustić Edina ispred SBB, te Gadža Mateja ispred HDZ 1990.

[9]Sedam zastupnica u Skupštini Zapadno-hercegovačkog kantona su: Grbešić Tanja, Kraljević Suzana, Galić Ružica, Lasić Erina ispred koalicije HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg Bosne, Čuvalo Mirela iz HDZ 1990, Bukmir Bojana iz Narodne stranke Radom za boljitak, te Češkić Marija ispred HSP dr. Ante Starčević BiH.

[10]Osam zastupnica u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona su: Raguž Ivona, Dujmović Zora i Martinović Andrea ispred koalicije HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg Bosne, Dilberović Elvira ispred SDA, Cvitanović Lidija i Anđelić Mara ispred HDZ 1990, Saradžić Vesna iz SDP i Tadić-Jakovljević Ana-Marija iz DF.

[11]Pet zastupnica u Skupštini Posavskog kantona su: Ćulap Nada, Vukić Ružica i Leovac Anka ispred koalicije HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg Bosne, te Oršolić Marija i Vincetić Kristina ispred HDZ 1990.

[12]Osam zastupnica u Skupštini Tuzlanskog kantona su: Lugavić Jasmina, Kahrimanović Azra i Šiljegović Narcisa ispred SDA, Hodžić Amila iz SDP, Aljukić Nerminka i Vuković Lejla iz SBB, te Avdić Nedžada i Didik Sarajlić Lejla ispred DF.

[13]Sedam zastupnica u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona su: Sarajlić-Spahić Selvedina i Drnda-Čičeklić Emira iz SDA, Ugarak Meldina, Delibašić Naida i Jupić Amra iz SBB, te Imamović Lejla i Subašić Draženka iz DF.

[14]Sedam zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo su: Omerbegović Mersiha, Avdibegović Neira i Kerla Bibija ispred DF, Babić Ana i Filipović Selma ispred SBB, Srna Bajramović Segmedina iz SDP, i Ćudić Sabina iz Naše stranke.

Ovaj tekst je jedan u nizu kratkih tekstova kojim Sarajevski otvoreni centar i Fondacija Cure, uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške, najavljuju objavljivanje obsežnog izvještaja o praćenju Opštih izbora 2014, koji će se fokusirati na političku participaciju žena u BiH, te izraditi komparativnu analizu broja kandidatkinja na izbornim listama političkih partija i broja izabranih žena po okončanju izbora.