Završen petodnevni trening za LGBTIQ osobe

Jučer je završen trening za LGBTIQ osobe o ličnom i aktivističkom osnaživanju koji je trajao pet dana na Jahorini. 14 učesnika_ca slušalo je sedam predavača_ica i učestvovalo na radionicama o LGBTIQ istoriji, aktivizmu, kulturi ali i ljudskim pravima i diskrimanaciji te osnažili sebe u svojim aktivističkim i svakodnevnim naporima.

Cilj treninga bio je da doprinese jačanju LGBTIQ osoba, te da poveća znanje i informiranost LGBTIQ zajednice o pravima, aktivizmu, seksualnosti, coming out-u i feminizmu. Petodnevni trening sastojao se iz niza interaktivnih radionica koje su se bavile ljudskom seksualnošću, razumijevanjem osnovnih pojmova u LGBTIQ istoriji, feminizmu i aktivizmu, te osvještavanju stereotipa i predrasuda. Propitivali smo sebe, razgovarali o coming out procesu, privatnosti, načinima nošenja sa homo/bi/trans*fobijom. Razgovarali smo o ljubavi, partnerskim odnosima i zajedno učili o nenasilnoj komunikaciji. Posebnu pažnju smo posvetili svakodnevnom životu, razbijanju predrasuda kod drugih, kao i aktivističkim formama i uključivanju u aktivizam.