Zajednička izjava povodom IDAHOTa: Ljudska prava su univerzalna i jednako se primjenjuju na sve ljude

Danas, povodom Međunarodnog dana protiv homofobije, transfobije i bifobije (IDAHOT), mi, potpisani, izražavamo svoju podršku i solidarnost s lezbejkama, gej muškarcima, biseksualnim, transrodnim i interseksualnim (LGBTI) osobama u Bosni i Hercegovini (BiH).

Svaki građanin/ka BiH – bez obzira na svoju seksualnu orijentaciju, rodni identitet ili spolne karakteristike – uživa sva prava i slobode utvrđene Općom deklaracijom o ljudskim pravima i Europskom konvencijom o ljudskim pravima, uključujući pravo na zaštitu od diskriminacije i nasilje, kao i pravo na mirno okupljanje.

Najjača, najsigurnija i najnaprednija društva su ona u kojima svi građani/ke mogu živjeti slobodno, bez straha od nasilja ili diskriminacije. LGBTI osobe u BiH također zaslužuju da se prema njima postupa s dostojanstvom i s jednakim poštovanjem, kao i prema njihovim sugrađanima/kama. LGBTI osobe moraju imati fer i jednake mogućnosti da u potpunosti aktivno učestvuju u bh. društvu.

Spremni smo podržati vlasti u Bosni i Hercegovini, kao i organizacije civilnog društva i sve zainteresirane strane, u njihovim naporima da osiguraju zaštitu ljudskih prava i društvenu uključenost LGBTI osoba. Ljudska prava su univerzalna i jednako se primjenjuju na sve ljude.

Prva Bh. povorka ponosa, najavljena za 8. septembar 2019. godine, predstavlja važnu priliku za institucije u BiH da pokažu svoju kontinuiranu predanost temeljnim ljudskim pravima za sve, uključujući i osiguranje zaštite LGBTI građana/ki. Pristup javnom prostoru i sloboda okupljanja od ključnog su značaja za unapređenje ljudskih prava svih članova bh. društva. Ova prava svim građanima BiH zajamčena su Ustavom i drugim zakonima.

Povorka ponosa je prilika za BiH – koja se ponosi time što je otvorena, multikulturalna zemlja koja poštuje prava svih pojedinaca/ki – da pokaže toleranciju i uvažavanje različitosti. Radujemo se što će svi javni dužnosnici, institucije i građani/ke BiH raditi zajedno kako bi osigurali da se ovaj događaj održi mirno, sigurno i dostojanstveno.

 

* Zajedničku izjavu dali su:

Ambasada Francuske u Bosni i Hercegovini

Ambasada Italije u Bosni i Hercegovini

Ambasada Kraljevine Nizozemske u Bosni i Hercegovini

Ambasada Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini

Ambasada Kraljevine Španije u Bosni i Hercegovini

Ambasada Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini

Ambasada Švedske u Bosni i Hercegovini

Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini

Britanska ambasada u Bosni i Hercegovini

Delegacija Europske unije u BiH i Specijalni predstavnik Europske unije u BiH

Diplomatski ured Kraljevine Belgije u Bosni i Hercegovini

Ujedinjene Nacije u Bosni i Hercegovini

Vijeće Europe – Ured u Sarajevu