Vodič za rad sa LGBT+ zajednicom na lokalnom nivou

Vodič za rad sa LGBT+ zajednicom na lokalnom nivou govori o problemima i izazovima sa kojima se LGBT+ osobe suočavaju u svakodnevnom životu i o tome kako aktivisti i aktivistkinje mogu zajedno sa LGBT+ osobama da kreiraju rješenja za unapređenje kvaliteta života. Organizovan je tako da na praktičan i interaktivan način provede čitaoce_teljke kroz teme poput aktivizma, zajednice, aktivnosti i metodologije u radu sa zajednicom i saveznika u aktivizmu, te da ih podrži u samom osmišljavanju aktivnosti na lokalnom nivou.

Vodič je dio edicije Ljudska prava Sarajevskog otvorenog centra.

Autori_ce publikacije su: Filip Kocevski, Adorjan Kurucz, Isidora Isakov.

Izdavač: Sarajevski otvoreni centar

Publikacija na b/h/s jeziku: Vodic za rad sa LGBT+ zajednicom na likalnom nivou