Više od etikete. O ženama koje vole žene

6. Jasmina Čaušević, Aida Spahić, Merima Omeragić (2013)
Više od etikete. O ženama koje vole žene.
Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar.

Preuzmite publikaciju