More than a Label. On Women Who Love Women

Korica Vise od etikete6. Jasmina Čaušević, Aida Spahić, Merima Omeragić (2013)
Više od etikete. O ženama koje vole žene.
Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar.

PDF version: Više od etikete. O ženama koje vole žene.