Video: o knjizi „Zabilježene – Žene i javni život Bosne i Hercegovine u 20. vijeku“

Korice_ZabiljezenePitchWise 2014, u organizaciji Fondacije Cure, zvanično je otvoren u četvrtak 11. septembra u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti BiH promocijom knjige „Zabilježene – Žene i javni život Bosne i Hercegovine u 20. vijeku“, koju je Sarajevski otvoreni centar realizirao uz partnersku podršku Fondacije Heinrich Böll Ured za BiH i Ambasade Švicarske u BiH. U knjizi se ženska udruživanja i individualni napori žena, u prethodnih sto i više godina, smještaju u šire socijalne, pravne, ekonomske i kulturne bh. političke kontekste. O doprinosima žena u umjetničkoj, političkoj, naučnoj, aktivističkoj, kulturnoj i ostalim sferama javnog života BiH pisale su Amila Ždralović, Aida Spahić, Bojana Đokanović, Arijana Aganović, Elmaja Bavčić, Emina Žuna, Ivana Dračo, Zlatiborka Popov-Momčinović, te Fabio Giomi i Zlatan Delić, dok je knjigu priredila Jasmina Čaušević. Kako piše u predgovoru, knjiga je, prije svega, aktivistički odgovor na sistematsko zanemarivanje doprinosa žena bh. kulturi i predstavlja pokušaj davanja skice za proučavanje historije žena u BiH.

U nastavku pogledajte šta su poslije promocije o knjizi rekle_i Zlata Grebo, Zlatan Delić, Elmaja Bavčić, Amila Ždralović i Jasmina Čaušević.