Uz podršku Evropske unije do kvalitetnije inkluzivne psihosocijalne podrške za LGBTI osobe u Mostaru

U okviru projekta „Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini“, finansiranog od strane Evropske unije, u Mostaru će u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra 19., 20. i 21. maja biti održana tri jednodnevna treninga na temu pružanja LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i usluga mentalnog zdravlja. Treninzi će biti organizirani za uposlenike_ce Centra za psihološku podršku “Sensus“, Centra za socijalni rad Grada Mostara i Centra za mentalno zdravlje (Dom zdravlja) Mostar, a tokom godine planirano je održavanje sličnih treninga i u Zenici, Banja Luci i Tuzli.

Budući da je zaštita mentalnog zdravlja i opće socijalne dobrobiti LGBTI osoba često okružena stigmom i predrasudama, neophodno je podići svijest stručnjaka/stručnjakinja koji rade u oblastima socijalne zaštite i mentalnog zdravlja, ali i šire javnosti o važnosti održavanja dobrobiti i brige o mentalnog zdravlja ove kategorije stanovništva.

Cilj projekta „Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini“ je stvoriti okruženje u kojem će LGBTI osobe biti ohrabrene i podržane u pristupu sistemima socijalne zaštite i mentalnog zdravlja koji pružaju inkluzivne i senzibilizirane usluge. Da bi se LGBTI osobama osigurao pristup takvoj podršci, potrebno je podići kapacitete ustanova za socijalnu zaštitu i mentalno zdravlje, te proširiti institucionalnu mrežu psihosocijalne podrške. Potrebno je ojačati kapacitete i organizacija civilnog društva koje se bave pružanjem ove vrste usluge, te obučiti njihovo osoblje o LGBTI temama.

Projekat implementira Sarajevski otvoreni centar, a partner na projektu je Fondacija Krila nade iz Sarajeva, koja kroz svoj program zaštite mentalnog zdravlja teži poboljšanju socijalne uključenosti i jačanju žena, djece, mladih i drugih ugroženih grupa, promovisanjem i zaštitom ljudskih prava, mentalnog zdravlja i podrške u obrazovanju.

Treninge će voditi Darko Pandurević, pravnik, koordinator programa u Sarajevskom otvorenom centru, koji će razgovarati o LGBTI identitetima i osnovama ljudskih prava ove kategorije stanovništva, i Marija Šarić, psihologinja/Geštalt psihoterapeutkinja i ujedno direktorica Fondacije Krila nade, čiji će fokus biti na pristupu prema LGBTI osobama, njihovim poblemima i potrebama, uz smjernice za inkluzivnu psihosocijalnu podršku.

Zaposleni_e u mostarskom Centru za mentalno zdravlje i Centru za socijalni rad svoje učešće u treningu mogu potvrditi na e-mail: [email protected], najkasnije do 17.05.2021. godine. Broj učesnika_ca je ograničen.

Napomena: U skladu sa epidemiološkom situacijom, sve prostorne mjere distance i dezinfekcione mjere zaštite će biti ispoštovane!

Za više informacija o projektu, molimo kontaktirajte:

Delila Hasanbegović Vukas, programska koordinatorica u Sarajevskom otvorenom centru

Telefon: 033 551 000

E-mail: [email protected]