Uskoro počinje drugi ciklus predavanja “Neko je rekao feminizam?”

plakat_prvo-predavanje_01.-oktobarSarajevski otvoreni centar, uz partnersku podršku Friedrich-Ebert-Stiftung u Bosni i Hercegovini, počinje sa drugim ciklusom predavanja Neko je rekao feminizam? koji će trajati od maja do novembra 2014. godine. Drugi ciklus će činiti 6 predavanja, a teme će biti vezane za nekažnjivost i pravdu, militarizaciju svakodnevice, majčinstvo u doba neoliberalnog kapitalizma, radnička i socijalna prva, savremenu filmsku bosanskohercegovačku umjetnost, te solidarnost i odgovornost feminističkih inicijativa u BiH.

Podsjećamo da smo oktobra 2013. započeli ciklus predavanja, vezanih za feminističke teme, prava žena i različita pitanja roda, pod nazivom koji referirara na poznati zbornik feminističkih tekstova, čije je četvrto izdanje uključilo i tekstove iz Bosne i Hercegovine. Ideja koja je inicirala pokretanje ciklusa predavanja bila je vezana za otvaranje prostora u kojem će se artikulisati kritička promišljanja i preispitivanja različitih tema, prvenstveno sa feminističkih pozicija. Teme koje su našle svoje mjesto u ovom ciklusu odabrane su zbog problemskih mjesta kojima su određene što ih je, u analitičkom smislu, učinilo zanimljivim za diskusiju. Predavanja su namijenjena studentima_cama, istraživačima_cama, aktivistima_kinjama, kao i svima onima koje zanimaju drugačiji oblici edukacije i politika razmišljanja. Predavanja su koncipirana tako da se nakon 50-minutnog predstavljanja teme ostavlja prostor za pitanja i razvijanje debate. Teme kojima smo se bavili bile su vezane za početak drugog vala feminizma i žensku mistiku, de(kon)strukciju roda kroz religijsku perspektivu, za žene na granici građanskog, u kontekstu XIX vijeka, feminizam i seksualnost. Diskutovalo se i o tome koga žene predstavljaju u političkim tijelima i čije interese zastupaju, o rodu i nacionalizmu, te o Danu žena između izgubljene autentičnosti, nepodnošljive banalizacije i političke potencije. Ciklus predavanja zatvorila je panel diskusija vezana za feminizam i (ne)formalno obrazovanje. Više o svakom predavanju potražite ovdje.

Uskoro ćemo detaljno najaviti prvo predavanje, a ovdje samo napominjemo da će tema predavanja koje će otvoriti drugi ciklus biti koliko nekažnjivosti može podnijeti pravda o kojoj će govoriti Selma Korjenić. U okviru predavanja biće riječi o diskrepanciji između pravnog i socijalnog okvira zaštite osoba koje su preživjele ratno seksualno nasilje i njihove realnosti svakodnevnice danas. Koliko je moguće pričati o pravdi u situacijama u kojima preživjele osobe svakodnevno sreću počinitelje ratnog silovanja i seksualnog nasilja. Kako država od preživjelih pravi žrtve sistema, a kultura u kojoj živimo ih osuđuje na život u strahu i tišini, pod stigmom i sramom.