Upitnik za osobe iz BiH koje su imale iskustvo abortusa

Sarajevski otvoreni centar provodi sveobuhvatno istraživanje o regulaciji, dostupnosti, pristupima i praksama abortusa u Bosni i Hercegovini. Jedan od važnih koraka istraživanja jesu saznanja o iskustvima osoba koje su imale abortus u nekoj od zdravstvenih ustanova u BiH. Pored toga, istraživanje ispituje nadležne zdravstvene institucije u BiH, javne i privatne zdravstvene ustanove (kliničke centre/klinike, bolnice, ordinacije), tj. medicinske stručnjake_kinje koji_e rade na postupcima abortusa – prekida trudnoće, kako bismo dobili jasan pregled pravne regulacije i medicinskih praksi koje se koriste.

Molimo sve osobe iz BiH koje su imale abortus i žele podijeliti razmišljanja da popune upitnik najkasnije do 19. marta 2023. do 23:59h. UPITNIK JE ANONIMAN, a odgovori će biti vrijedan izvor informacija koji teži unaprijediti postojeće prakse abortusa u zdravstvenim ustanovama u BiH.