Upitnik za LGBTIQ osobe o nasilju u porodici

Sarajevski otvoreni centar provodi istraživanje o nasilju u porodici nad lezbejkama, gej, biseksualnim, trans i interspolnim osobama. Cilj istraživanja je pružiti što efikasniju zaštitu LGBTIQ osobama žrtvama nasilja u porodici, prvenstveno kroz unaprijeđenje mehanizama za pružanje zaštite od nasilja u porodici (policija, centri za socijalni rad, sigurne kuće). Za potrebe istraživanja koristit ćemo se definicijom porodice iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH, a to su bračni i vanbračni partneri i njihova djeca (zajednička ili iz ranijih zajednica); srodnici: krvni srodnici i srodnici iz odnosa potpunog usvojenja u pravoj liniji bez ograničenja, a u pobočnoj liniji zaključno sa četvrtim stepenom; očuh, maćeha; usvojenik i usvojilac iz odnosa nepotpunog usvojenja; srodnici po tazbini zaključno sa drugim stepenom; staralac i štićenik, hranilac i hranjenik; bivši bračni i vanbračni partneri i njihova djeca (zajednička ili iz ranijih zajednica) i njihovi roditelji, uključujući očuha i maćehu.

U svrhu istraživanja i preporuka koje ćemo izvesti na osnovu rezultata, istospolne zajednice ćemo tretirati kao porodicu iako zakonski ovaj oblik porodice nije prepoznat.

Ovaj upitnik je anoniman i sadrži 19 pitanja. Na početku popunjavanja upitnika će se pojaviti Vaša email adresa, ali ona je vidljiva samo Vama. Sarajevski otvoreni centar ni na koji način ne prikuplja vaše lične podatke, ali zadržava pravo da za potrebe istraživanja citira neke od odgovora koje navedete u upitniku.

Pomozite nam da prikupimo što jasnije podatke – anonimni upitnik popunite ovdje.