Trening za za psihoterapeute_kinje – „Spremni_e smo da pružimo podršku!“

3U martu ove godine, Sarajevski otvoreni centar, organizovao je dvodnevni trening za grupu psihologa_inja i psihoterapeuta_kinja iz Sarajeva i Banja Luke.

Grupa od 15 psihoterapeuta_kinja koji se bave kognito-bihevioralnom (KBT) ili Geštalt terapijom prošli su edukaciju o psihoterapijskom radu sa lezbejkama, gej, biseksualnim, transrodnim i transeksualnim osobama.

Predavačice na treningu bile su iskusne terapeutkinje koje već godinama rade sa LGBT osobama – Iva Žegura, klinička psihloginja iz Zagreba, koja je također i saradnica LGBT organizacija iz Zagreba i Hrvatske i Jelena Vidić psihologinja i psihoterapeutkinja iz Beograda koja radi u Gayten-LGBT organizaciji.

Tokom dva intenzivna dana treninga obrađena je većina tema koje su bile značajne za dalji rad naših psihoterapeuta_kinja: o seksualnosti, o radu sa starijim LGBT osobama, o coming out procesu, a poseban fokus treninga stavljen je na terapijski rad sa transrodnim i transeksualnim osobama – o tranziciji, stigmi i radu sa klijentima_cama prije i poslije tranzicije.

Obrađeni su i neki osnovi pojmovi poput transrodnosti i cisrodnosti, pričali smo o procesu tranzicije koja ne uključuje samo jednu osobu, već i cijelu porodicu, što također psihoterapeuti_kinje trebaju imati u vidu. Diskutovalo se i o fazama razvoja LGBT identiteta, sa naučnog aspekta, kao i fazama prihvatanja svog identiteta.

Iva Žegura i Jelena Vidić podijelile su pored stručnog/naučnog i dio ličnog iskustva u radu sa LGBT osobama. Šta je to što dobar terapeut treba da zna, na šta da obrati pažnju, kako biti podrška lezbejkama, gej i biseksualnim osobama, kako biti izvor znanja i „vodič“ kroz proces tranzicije kod transrodnih osoba u državi gdje se trans* osobe osim psihologu_inji nemaju kome obratiti. To stavlja određen teret psihoterapeutima_kinjama jer trebaju redovno da prate najnovija znanja i informacije, kao i da pružaju podršku tokom tranzicije. U Bosni i Hercegovini, za transrodne osobe, psihoterapeuti_kinje su prva i najvažnija stanica.

Važan dio treninga predstavljao je rad u grupama, diskusije koje su se razvijale tokom sesija, ali i za vrijeme pauza, kao i pred kraj samog treninga, kada je trans* dečko iz Srbije podijelio svoju priču te poslužio kao „živa knjiga“ učesnicama_ima treninga.

Još jedan događaj obilježio je trening – naime noć prije početka treninga, petak večer 04.03., desio se homofobni napad u kinu Kriterion, gdje je jedna osoba zadobila povrede te je medicinski zbrinuta.  Trening koji je počeo u subotu jutro, 05.03., počeli smo upravo pričom o napadu i osjećaju nesigurnosti i mržnji s kojom LGBT osobe žive svakodnevno. Jer život sa strahom, skrivanje svog identiteta od porodice i/ili okoline je teret za svaku osobu i to je jedna od tema s kojom se terapeuti_kinje u radu sa LGBT osobama često susreću. Drugi dan treninga, 06.03. u nedjelju, Kino Kriterion zajedno sa Sarajevskim otvorenim centrom organizovao je skup podrške protiv nasilja, pozivajući sve građane i građanke, kao i institucije, da dođu, podrže skup i osude nasilje, bilo koje vrste, a pogotovo sistematsko, usmjereno protiv određene grupe ljudi.

Grupa učesnika_ca treninga je odlučila, da iako je bila planirana sesija po planu i programu, svi_e zajedno odemo u Kriterion, jer im je bilo važno da dođu i podrže skup. Nekima je to bio prvi javni aktivistički korak, podrška LGBT zajednici i glasno „ne“ nasilju.

Učesnice_i treninga, psihoterapeuti_kinje su sa mnogo impresija i novih znanja, kao i primjera iz prakse, uz riječi podrške i sa mnogo entuzijazma završili trening. Jedna od učesnica je napisala: „Dajete nam nadu da se stvari pokreću“.

Ovaj grad i ova zemlja bogatija je za 15 obrazovanih stručnjaka_inja, koji_e su dovoljno senzitivni_e i koji_e se bore i sa kolegama_icama iz struke protiv homofobije i transfobije, s ciljem promovisanja afirmativne psihoterapije u radu sa lezbejkama, gej, biseksualnim i transrodnim osobama i stvaranjem zdravijeg društva u kojem živimo.