Oznaka: jezik straha

Trening “Prevazilaženje jezika straha – Uloga medija u afirmaciji prava LGBT osoba”, 22-23.02.2014.

Koja je razlika između seksualne orijentacije i rodnog identiteta? Da li je riječ peder uvredljiva? Da li novinari_ke mogu i trebaju imati aktivnu ulogu u stvaranju sredine koja nije homofobna niti transfobna? Na koje načine to mogu uraditi? Sarajevski otvoreni centar u okviru projekta Coming Out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba koji finansira Evropska … Continued