Trening o LGBT inkluzivnom aktivizmu za ljudska prava za uposlenice_ke organizacija civilnog društva

SOC logo 2 - 001U okviru projekta „Enhancing Lesbian, Gay, Bisexual and Trans rights in BiH in line with EU standards“, koji finansira Evropska unija, a provodi Sarajevski otvoreni centar u saradnji s Mediacentrom Sarajevo, Sarajevski otvoreni centar vas poziva na trening o LGBT inkluzivnom aktivizmu za ljudska prava za uposlenice i uposlenike organizacija civilnog društva.

Mjesto i datum održavanja: Sarajevo, 11. i 12.07.2014.

Cilj ovog treninga jeste upoznavanje uposlenica i uposlenika organizacija civilnog društva sa LGBT terminologijom i identitetima, te sa stereotipima i predrasudama s kojima se LGBT osobe svakodnevno susreću, a koji nerijetko rezultiraju diskriminacijom i nasiljem prema LGBT osobama. Kroz razmjenu iskustava s trenericama, učesnici i učesnice treninga bit će upućeni_e u važnost uključivanja u aktivizam za ljudska prava LGBT osoba, načine na koje mogu raditi na ljudskim pravima LGBT osoba i biti podrška LGBT aktivizmu. Poseban naglasak bit će stavljen i na specifičnosti i izazove koji prate LGBT aktivizam i rad s LGBT osobama.

Neophodno je da se ljudska prava LGBT osoba uključuju u rad organizacija civilnog društva, kao i da se ona tretiraju na jednak način bez diskriminacije što bi doprinijelo sveobuhvatnijoj zaštiti ljudskih prava LGBT osoba. Na taj način prevazišao bi se koncept specijalnih prava, podigla svijest javnosti o kršenjima ljudskih prava LGBT osoba i neophodnosti njihove zaštite.

Procedura prijave:

Zainteresirani_e trebaju dostaviti popunjeni prijavni formular poziva najkasnije do 29.06.2014. na e-mail: [email protected] ili faxom na: 033 200 073.

Napomene:

Troškove puta, smještaja i hrane snosi organizator. Putni troškovi se nadoknađuju za javni prevoz i prevoz privatnim vozilo, nakon treninga, putem bankovnog računa.

Program treninga možete pronaći u pilogu. Informaciju o tačnom mjestu održavanja treninga učesnice i učesnici dobit će nakon prijave na trening.

Za više informacija, molimo Vas da nas kontaktirate na e-mail [email protected] ili putem telefona na broj: 033 200 073.