Tražimo mentora/icu za Istraživanje potreba i problema u LGBTIQ zajednici u BiH

Opis poslova

Cilj: Pružanje mentorske podrške autoru i terenskim istraživačima_cama u procesu pripreme, sprovođenja i analize Istraživanja potreba i problema u LGBTIQ zajednici u BiH.

Naziv: Mentor_ica u Istraživanju potreba i problema u LGBTIQ zajednici u BiH

Period angažmana: Od 12. januara/siječnja do 21. aprila/travnja 2023. godine

Pozadina

Kako bismo stekli/e što obuhvatniji i iscrpniji uvid u stavove i percepciju LGBTIQ osoba kada su u pitanju njihova svakodnevnica, izazovi i problemi sa kojima se susreću, kao i konkretne potrebe, Sarajevski otvoreni centar će sprovesti istraživanje koji će biti svojevrsni kontinuitet istraživačkih napora iz 2013. i 2017. godine, čiji su rezultati predstavljeni u izvještajima Brojevi koji ravnopravnost znače: Analiza rezultata istraživanja potreba LGBT osoba u Bosni i Hercegovini i Brojevi koji ravnopravnost znače 2: Analiza rezultata istraživanja potreba LGBT osoba u Bosni i Hercegovini. Prikupljanje podataka će se vršiti na adekvatnom uzorku osoba iz LGBTIQ zajednice na području cijele BiH, uz pomoć terenskih istraživača/ica, kao i adekvatnih upitnika kroz različite kanale.

Analiza rezultata, glavni nalazi i preporuke će biti objavljeni u formi publikacije na BHS i engleskom jeziku, te dodatno diseminirani i predstavljeni svim relevantnim institucionalnim i drugim akterima/kama. Pored toga, ovi podaci će biti korišteni za daljnje usmjeravanje svih strateških aktera_ki u oblasti prava LGBTIQ osoba u BiH unutar civilnog društva, a primarno Sarajevskog otvorenog centra.

Zadaci

 • Mentor_ica će pomoći autoru istraživanja u izradi metodologije, ocijeniti predloženu metodologiju i dati sugestije na istu.
 • Mentor_ica će koordinirati rad terenskih istraživača_ica na način da će rasporediti zadatke, kontinuirano komunicirati tokom rada, prikupljati podatke i otklanjati rizike.
 • Mentor_ica će u predviđenom vremenskom okviru kompilirati prikupljene podatake i iste dostaviti SOC-u.
 • Pružiti mentorsku podršku autoru istraživanja u analizi prikupljenih podataka

Proizvodi

Kompiliranje i analiza prikupljenih podataka

 • Mentor_ica će izvršiti kompiliranje i podršku u analizi podataka koje su prikupili_e terenski_e istraživači_ce.

Rokovi

 • Od 12. januara/siječnja do 23. marta/ožujka 2023. godine:

Mentor_ica će pomoći autoru istraživanja u izradi metodologije, ocijeniti predloženu metodologiju i dati sugestije na istu.

 • Od 23. januara/siječnja do 23. marta/ožujka 2023. godine:

Mentor_ica će biti u kontinuiranoj komunikaciji sa terenskim istraživačima_icama kako bi se

na vrijeme proveli intervjui i prikupili podaci.

 • Od 23. marta/ožujka do 31. marta/ožujka 2023. godine:

Mentor_ica će preuzeti i kompilirati sve potrebne podatke koje su prikupili_e terenski istraživači_ce.

 • Od 31. marta/ožujka do 21. aprila/travnja 2023. godine:

Mentor_ica će pomoći SOC-u u analizi prikupljenih podataka.

Potrebne vještine

 • Mentor_ica mora posjedovati iznimno iskustvo u vođenju i provođenju istraživanja, izradi metodologije, koordinaciji tima, te analizi i kompiliranju podataka.
 • Mentor/ica mora biti dobro upoznata sa ljudskim pravima LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini, odnosno sa njihovim položajem.

Molimo Vas da Vašu biografiju, motivaciono pismo i finansijsku ponudu dostavite na [email protected], najkasnije do 11. januara/siječnja 2023. godine.

„Provođenje istraživanja omogućeno je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Stavovi izneseni u istraživanju isključiva su odgovornost Sarajevskog otvorenog centra i nužno ne odražavaju stavove USAID-a niti Vlade Sjedinjenih Američkih Država“.