Oznaka: zakon o porodiljama

Pregled prava porodilja u BiH: Kolike su razlike među kantonima?

Nedavna rasprava u Parlamentu Federacije BiH o amandmanu na budžet Federacije prema kojem bi se sredstva za povećanje plata za 4,5% u javnoj upravi preusmjerila kantonima za sufinansiranje naknada porodiljama i trudnicama, aktuelizirala je nikad riješeno pitanje prava porodilja u BiH.