Oznaka: zabrana diskriminacije

BiH, ni godinu i pol od usvajanja Zakona o sportu, još nije formirala Vijeće za sport

Izmijenjeni i dopunjeni Zakon o sportu u Bosni i Hercegovini stupio je na snagu u septembru 2016. godine. Zakonom je uvedena i obaveza formiranja Vijeća za sport BiH, savjetodavnog tijela Vijeća Ministara u oblasti sporta. Usvajanjem spomenutih izmjena i dopuna BiH je po prvi put Zakonom o sportu regulisala pitanje ravnopravnog učešća žena u Vijeću za sport (Vijeće za sport, kao državno tijelo za razvoj sporta, ubuduće se može formirati samo ukoliko su oba spola u istom zastupljena najmanje 40%).