Oznaka: Stop rodno zasnovanom nasilju

EU se pridružuje Istanbulskoj konvenciji. Kako BiH napreduje sa implementacijom?

11. maja 2017. godine Vijeće Evropske unije donijelo je dvije odluke o potpisivanju Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, Istanbulske koncencije, čime je EU potvrdila je svoju predanost borbi protiv rodno zasnovanog nasilja na svojoj teritoriji, ali i globalno, te je ojačala postojeći pravni okvir i … Continued