Oznaka: Regulatorna agencija za komunikacije

Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije bez žena?

Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije (RAK), kao ni mnoge druge institucije i tijela vlasti u BiH, još uvijek ne odražava ravnopravnu zastupljenost spolova. Naime, od trenutnih 7 članova Vijeća, svih 7 su muškarci.
Među zastupničkim pitanjima koje su Vijeću ministara upućena u vezi sa Vijećem Regulatorne agencije, postavljena su i pitanja u vezi s rodnom ravnopravnošću i nezastupljenošću žena u ovom tijelu.