Oznaka: radno pravo

Ukinuti diskriminaciju rudarki iz Zakona o radu Federacije BiH i Brčko distrikta

Sarajevski otvoreni centar je prije par dana uputio zahtjeve za ispitivanje povreda Zakona o ravnopravnosti spolova Gender centru Federacije BiH, Agenciji za ravnopravnost spolova BiH i žalbu Instituciji Ombudsmena za ljudska prava BiH povodom postojanja diskriminatorne odredbe u Zakonu o radu FBiH, odnosno Brčko distrikta BiH, koja zabranjuje ženama rad na poslovima pod zemljom (u rudnicima).