Oznaka: queer toerija

Najava predavanja i feminističkih razgovora: Queer teorija i klasični jugoslavenski film

Sarajevski otvoreni centar, uz partnersku podršku Fondacije Friedrich Ebert, nastavlja sa održavanjem predavanja unutar trećeg ciklusa predavanja i feminističkih razgovora Neko je rekao feminizam. Sedmo predavanje, pod nazivom Queer teorija i klasični jugoslavenski film, biće održano u petak, 20. novembra ove godine u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti BiH sa početkom od 18:00 sati. Predavač će biti Nebojša Jovanović, koji izučava jugoslavenski film u svjetlu feminističke filmske teorije.