Oznaka: prijava

Prijavi diskriminaciju!

Ukoliko ste diskriminisani_e na osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta ili ukoliko ste doživjeli_e neki vid nasilja, obratite nam se. Sva pitanja, komentare i probleme proslijedićemo našem pravnom timu. Vaše upite možete slati anonimno – bez navođenja ličnih imena i podataka. Potrebno je da nam ostavite kontakt (e-mail, telefon) da bismo Vam mogli_e odgovoriti na … Continued