Oznaka: ParlamentFBiH

Obilježavanje Osmog marta u Parlamentu Federacije BiH

Sarajevski otvoreni centar, kao organizacija koja zagovara puno poštivanje ljudskih prava i društvenu inkluziju LGBT (lezbejki, gejeva, biseksualnih i trans*) osoba i žena, na Osmi mart putem aktivnosti u Parlamentu Federacije BiH, zalaganje za ravnopravnost spolova i ljudska prava žena smješta u institucije vlasti. Tematska sjednica – Trenutno stanje ljudskih prava žena u Federaciji BiH … Continued