Oznaka: MontenegroPride

Đetić na Neđelji ponosa

Ništa se ne može porediti osjećaju kada se zrake sunca prelijevaju tvojim licem i kada si okružen ljudima, ispunjen životom jer si tu da hodaš za sebe i za druge. Da hodaš, da pokazuješ da postojiš i ti, ti koji imaš sva jednaka prava kao i svi drugi. Pravo da budeš zaštiće_na/n, sret_na/an i bezbriž_na/an, sve to je nemoguće bez sigurnosti, povjerenja, podrške i ljubavi.