Oznaka: intersex people

Ljudska prava i interspolne osobe

Ljudska prava i interspolne osobe. Tematska publikacija koju objavljuje Komesar za ljudska prava Vijeća Evrope Prevod publikacije Human rights and intersex people. Council of Europe, first edition April 2015, second edition September 2015, www.coe.int Sarajevo. Sarajevski otvoreni centar.