Oznaka: feministički ekonomski forum

Prijavite se na treći Feministički ekonomski forum

Sarajevski otvoreni centar i Fondacija Friedrich Ebert BiH organizuju treći Feministički ekonomski forum u petak 6. novembra od 12 do 15 sati. Ovogodišnji FEF u fokus stavlja rodnu perspektivu pandemije COVID-19. Da bi uvođenje rodne perspektive u javni diskurs o pandemiji bilo moguće, neophodno je razumjeti da društvene promjene nisu rodno neutralne i da proizvode … Continued

Pozivnica na Feministički ekonomski forum

Sarajevski otvoreni centar i Fondacija Friedrich Ebert BiH organizuju drugi Feministički ekonomski forum koji će se održati 17. decembra u Sarajevu. Ovogodišnji feministički ekonomski forum (FEF) gleda u blisku budućnost: gdje će Bosna i Hercegovina biti za 5 do 10 godina? Kako pozicija Bosne i Hercegovine te opšta socijalno-politička kretanja mogu utjecati na tržište rada … Continued

Feministički ekonomski forum – pozivnica

Sarajevski otvoreni centar i Fondacija Friedrich Ebert BiH organizuju Feministički ekonomski forum, koji će se održati 13.11.2018. godine u Sarajevu.