Oznaka: feminističkaškolažaranapapić

ŽIVOT U MIRU NAKON SILOVANJA U RATU – SILOVANJE, TRANSGENERACIJSKA TRAUMA, Patrijarhat ne miruje

Žena žrtva seksualnog nasilja u patrijarhalnim sredinama percipira se kao krivac, onda kada odluči da progovori o vlastitom iskustvu traume postaje trajno stigmatizirana. O tome je Isa Qosja snimio film Tri prozora i vješanje te uspio reći neizrecivo, savršenom rediteljskom preciznošću dočarati nivo bola i pakao života kroz koji prolaze žene žrtve silovanja u dominantno muškom društvu koje se teže nosi sa okaljanom porodičnom časti već spoznajom da su dužni biti podrška vlastitim ženama.

FEMINISTIČKA REFORMA ISLAMA – UDARAC FUNDAMENTALIZMU ISPOD POJASA

Islam, kao religija koja propagira jednakost svih ljudi pred Jednim Uzvišenim Bogom, u samom svom nastanku osigurava za žene prava vlasništva, nasljedstva, neovisnog vođenja finansija, sklapanja bračnih ugovora, zadržavanje prezimena pri ulasku u bračnu zajednicu, kao i mogućnost obrazovanja i samostalnog rada, te prije svega zabranjuje umorstva ženskih novorođenčadi. Narušavanjem predodređenog statusa žene kao figure, kroz osiguravanje ekonomske neovisnosti, islam potpomaže začetke procesa individualizacije i osnaživanja.

DJEVOJČICE I OBRAZOVANJE

Zašto mislim da je važno pisati o obrazovanju djevojčica? Jedan od razloga je što sam i sama nekada bila djevojčica pa sam tokom odrastnja, čak i sada u odraslom dobu, čula, osjetila i došla u dodir sa stajalištima da je ženi mjesto u kući, da žena nema dovoljno hrabrosti da postigne to i to, ne može se boriti sa velikim ljudima u poslu i sl.