Oznaka: druga generacija polaznica_ka

Pregled prvog predavanja druge generacije Feminističke škole: 12. april 2016.

U utorak, 12.04.2016. godine počela je ovogodišnja Feministička škola Žarana Papić, sa drugom generacijom polaznica_ka. Počeli smo predavanjem Modula 1 – Uvod u feminizme: historija, pojmovi, teorija, čija je voditeljica, Jasmina Čaušević, magistrica društvenih nauka iz oblasti rodnih studija, govorila o feminističkim, ženskim i queer studijama i njihovom odnosu sa normiranim i akademskim znanjem, i predavanjem Modula 2 – Država, zakon i ravnopravnost: de iure i de facto, čiji se voditelj, Adnan Kadribašić, pravnik, sa učesnicama_ima kritički osvrnuo na državu, pravo i javnu politiku.