Oznaka: civilno društvo

KAKVE PROMJENE ŽELIMO?

Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar, 2015. PDF na B/H/S jeziku: Kakve promjene želimo? Pregled trenutnog stanja i smjernice za djelovanje institucija i civilnog društva u oblasti ravnopravnosti spolova, suzbijanja diskriminacije i krivičnih djela počinjenih iz mržnje u Bosni i Hercegovini English version: What Changes Do We Want to See? Overview of the Situation and Guidelines for … Continued

OCD pozivaju institucije BiH i EU da Struktuisani dijalog o pravosuđu učine transparentnijim i efikasnijim

Otvoreno pismo bh. organizacija civilnog društva Vijeću ministara BiH, Direkciji za evropske integracije BiH, Delegaciji Evropske unije u BiH i Evropskoj komisiji STRUKTUISANI DIJALOG MORA BITI TRANSPARENTNIJI I FOKUSIRAN NA ŠIRI SPEKTAR POTREBA BH. GRAĐANA I GRAĐANKI Organizacije civilnog društva, potpisnice ovog otvorenog pisma, pozivaju institucije Bosne i Hercegovine i Evropsku uniju da nastave u … Continued