Oznaka: bosnia and herzegovina

Bosina Daily: Članovi parlamenta diskutovali o pravima LGBT osoba

Na Jahorini se danas (petak) završava trodnevni seminar o pravima LGBT osoba u kontekstu evropskih integracija Bosne i Hercegovine. Cilj seminara, koji organiziju Sarajevski otvoreni centar, uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške, bio je upoznavanje i informisanje predstavnika/ca institucija i tijela za ljudska prava i ravnopravnost spolova sa problemima i potrebama LGBT osoba u BiH, a … Continued

Brojevi koji ravnopravnost znače

17. Jasmina Čaušević (2013) Brojevi koji ravnopravnost znače Analiza rezultata istraživanja potreba LGBT osoba u Bosni i Hercegovini Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar. PDF verzija : Brojevi koji ravnopravnost znače – Analiza rezultata istraživanja potreba LGBT osoba u Bosni i Hercegovini      

Monitoring the Implementation of the Council of Europe Committee of Ministers Recommendation on Combating SOGI Discrimination

6. Marinha Barreiro, Vladana Vasić (2013) Monitoring the Implementation of the Council of Europe Committee of Ministers Recommendation on Combating Sexual Orientation and Gender Identity Discrimination. Bosnia-Herzegovina Summary Report. Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar. PDF verzija: Monitoring the Implementation of the Council of Europe Committee of Ministers Recommendation on Combating Sexual Orientation and Gender Identity Discrimination. … Continued