Oznaka: alternativni model

Koalicija Jednakost predstavila alternativni model za implementaciju presude Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine

Na diskusiji koja je održana u ponedjeljak, 11. marta na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Koalicija Jednakost je predstavila svoj model za implementaciju presude Evropskog suda u Strazburu u predmetu Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine, pod nazivom “Jednodomni skupštinski politički sistem u Bosni i Hercegovini”. Ovaj model zasnovan je na preporukama Venecijanske komisije … Continued