Oznaka: Akcioni plan za sprečavanje diskriminacije u BiH

Po prvi put na nivou cijele države usvojena javna politika koja uključuje LGBTI osobe

Akcioni plan za sprečavanje diskriminacije u BiH usvojen na Vijeću ministara Na svojoj 53. redovnoj sjednici održanoj krajem aprila (26.04.2016.) Vijeća ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je Akcioni plan za sprečavanje diskriminacije u BiH. Zakonom o zabrani diskriminacije i Pravilnikom o načinu prikupljanja podataka o predmetima diskriminacije u Bosni i Hercegovini propisano je da su … Continued