Oznaka: 40%ministrica

40% ministrica u Vijeću ministara BiH

Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova PDPSBiH je na prijedlog Sarajevskog otvorenog centra i Agencije za ravnopravost spolova BiH uputila u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara BiH kojim je predviđeno da u sastavu Vijeća ministara bude zastupljeno najmanje 40 posto osoba oba spola.