Tacno.net, 19.09.2013. – Prva edukacija policijskih službenika_ca o zaštiti prava LGBT osoba u BiH

tacnoU okviru projekta Coming out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba, kojeg finansira Evropska unija, a implementira Fondacija Heinrich Böll, Ured za BiH zajedno s partnerskim organizacijama Sarajevskim otvorenim centrom i Fondacijom CURE, ponosno najavljujemo prvu obuku o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta namijenjenu policajcima_kama u zajednici Kantona Sarajevo. Obuka će se održati 23. i 24. septembra 2013. u Konjicu.

Cilj ove obuke je senzibilizacija policijskih službenika_ca za probleme LGBT osoba i podizanje svijesti o potrebi pune implementacije nacionalnih i međunarodnih pravnih obaveza Bosne i Hercegovine, te nužnosti usvajanja neselektivnog pristupa u zaštiti ljudskih prava svih osoba, pa tako i lezbejki, gejeva, biseksualnih i transrodnih osoba u BiH.

Ova obuka predstavlja sljedeći korak u saradnji Sarajevskog otvorenog centra s Ministarstvom unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. Podsjećamo da je, u okviru zajedničkog rada na izgradnji povjerenja između LGBT osoba i policijskih službenika_ca, MUP Kantona Sarajevo u saradnji sa Sarajevskim otvorenim centrom, početkom 2013. godine u sve policijske stanice postavio plakate kojima se LGBT osobe ohrabruju na prijavljivanje kršenja njihovih ljudskih prava, te ističe da je policija tu i jednako štiti sve građane_ke bez diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta.

U proteklom periodu, MUP KS-a i Ured policijskog komesara KS su pokazali zavidan nivo spremnosti na saradnju, što je rezultiralo prvom edukacijom policijskih službenika o zaštiti prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini.

Tokom otvorene i interaktivne dvodnevne obuke, dvadeset policajaca_ki će imati priliku da nauče više o terminologiji vezanoj za seksualnu orijentaciju i rodni identitet, rade na razbijanju predrasuda i stereotipa prema LGBT osobama. Tokom drugog dana obuke radit će se na senzibiliziranom pristupu LGBT osobama – žrtvama zločina iz mržnje, konkretnije o krivičnim djelima motivisanim predrasudom na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta, te o smjernicama u postupanju sa žrtvama takvih zločina.

Obuku će otvoriti organizatori, te predstavnica i predstavnik kabineta Ministra unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo: prof dr Hana Korač i Mensur Bašić. Facilitatori_ke obuke su stručnjaci_kinje na polju zločina iz mržnje i ljudskih prava LGBT osoba i aktivisti_kinje za prava LGBT osoba iz regije i Bosne i Hercegovine: Saša Gavrić, Saša Bojanić, Sanja Juras, Vladana Vasić i Slobodanka Dekić.

EU finansira projekat Coming out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba u iznosu od 206,619.90 EUR iz sredstava EIDHR 2012.

Prva edukacija policijskih službenika_ca o zaštiti prava LGBT osoba u BiH