SOC predao apelaciju Ustavnom sudu BiH za slučaj Merlinka

Povodom uspješnog završetka 5. Međunarodnog festivala queer filma „Melinka“, koji je protekao mirno, dostojanstveno i bez incidenata, sa velikim brojem policijskih službenika i obezbjeđenja, želimo podsjetiti na poražavajuću činjenicu izostanka procesuiranja počinitelja napada tokom festivala Merlinka, 01.02.2014.

Uporedo sa policijskom istragom, Sarajevski otvoreni centar je, nedugo nakon napada, podnio dvije prijave direktno Tužilaštvu Kantona Sarajevo: jednu zbog ugrožavanja sigurnosti prisutnih, nanošenja tjelesnih ozljeda, sprečavanja javnog okupljanja i dogovora za učinjenje krivičnog djela, i drugu zbog povrede ravnopravnosti čovjeka i građanina.

Želimo podsjetiti da do danas, tri godine nakon napada, još uvijek nije došlo do podizanja optužnice protiv odgovornih osoba, policijska istraga koncentrisana je na jednog osumnjičenog od 14 osoba koje su upale u Art kino Kriterion, dok je djelo okarakterisano samo kao nasilničko ponašanje, što se prema krivičnom pravu Federacije BiH smatra prekršajem. U potpunosti je zanemaren homofobni motiv napada i činjenica da je krivično djelo bilo unaprijed dogovoreno.

Napominjemo da je Sarajevski otvoreni centar u novembru 2016. godine podnio i apelaciju prema Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, uz pravnu pomoć pravnice Adrijane Hanušić, zbog propusta javnih vlasti da poduzmu neophodne, razumne i odgovarajuće pravne i praktične mjere za zaštitu i očuvanje prava zaštićenih Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

U apelaciji smo istaknuli zahtjev da se identifikuje da je neprocesuiranjem napada na Merlinku 2014. godine došlo do kršenja prava na slobodno okupljanje pripadnika_ca LGBTI zajednice, te da je to kršenje učinjeno od strane državnih institucija. Zahtijevano je utvrđivanje odgovornosti Vlade Kantona Sarajevo i Vlade Federacije BiH za ovakvo ponašanje i propuste, a u cilju skretanja pažnje na bezbjedosnu situaciju LGBTI osoba, nerad institucija i u cilju iniciranja adekvatnijeg rada institucija.

U apelaciji ističemo da su, usljed propusta vlasti da poduzme navedene mjere, kako u cilju sprečavanja nasilja nad članovima i simpatizerima SOC-a, tako i u provođenju djelotvorne istrage, otkrivanja i sankcionisanja onih koji su se govorom mržnje, kao i fizičkim nasiljem obračunali s apelantima i ostalim podržavateljima_kama SOC-a, povrijeđena prava, kako organizaciji, tako i prisutnima na festivalu.

Detalji slučaja Merlinka pokazuju da, pored efikasnog sankcionisanja krivičnih djela počinjenih iz mržnje, relevantni organi: zakonodavci, te policija i tužilaštvo, trebaju usvojiti odgovarajući pravni okvir za regulisanje poticanja na mržnju, pogotovo na internetu, te ga implementirati kako se bi se spriječilo nasilje nad grupama koje su pod značajnim rizikom da budu žrtve krivičnih djela počinjenih iz mržnje: Romi_kinje, povratnici, LGBTI osobe.