„Smatram ovu obuku kao poklon“: prva edukacija za socijalne radnice i radnike

Sarajevski otvoreni centar je uz podršku USAID-ovog Programa podrške marginaliziranim grupama (USAID/PPMG), a u sklopu projekta „Izgradnja institucionalne mreže podrške za LGBTI osobe u Kantonu Sarajevo“, 13. i 14. novembra 2017. godine, održao dvodnevnu obuku za stručne radnice_ke KJU Centar za socijalni rad i Gerontološkog centra Sarajevo. Ovo je prvi put ikada da je Sarajevski otvoreni centar educirao stručne radnice_ke iz oblasti socijalne zaštite o ljudskim pravima LGBTI osoba.

Dvodnevna obuka se radila o ljudskim pravima ali i boljem razumijevanju problema sa kojima se nose lezbejke, gej, biseksualne, trans i interspolne (LGBTI) osobe pod nazivom „Smjernice za rad sa LGBTI osobama i njihovim porodicama u sistemu socijalne zaštite“.

Jedan od ciljeva je bio i upoznavanje sa konkretnim smjernicama koje mogu koristiti u svom profesionalnom radu, kako bi bile_i spremnije_i za svoj daljnji profesionalni rad i kako bi znale_i da adekvatno postupaju sa LGBTI osobama.

Edukaciju je vodio Aleksandar Prica – predsjednik Asocijacije Duga iz Šabca, Srbija. Prvi dan edukacije, socijalne_i radnice_i su imale_i priliku slušati i diksutovati kroz nekoliko različitih sesija, interaktivnih predavanja i grupnog rada o važnosti terminologije koja se upotrebljava; kratkom povijesnom pregledu; mariganalizovanim identitetima; LGBTI identitetima; problemima i posljedicama sa kojima se susreću LGBTI osobe i članovi_ce njihovih porodica; živu knjigu; smjernicama i preporukama za rad sa LGBTI osobama i članovima_cama njihovih porodica. Na kraju dana, socijalne radnice_i su imale_i priliku slušati i diskutovati o tome kako u svom radu mogu da primijene ono što su naučile_i. Drugi dan obuke, govorilo se o radu sa roditeljima LGBTI osoba, tačnije o fazama procesa prihvatanja kada im se djeca outuju ili saznaju da su LGBTI osobe; prevenciji nasilja nad LGBTI osobama; o mogućim socijalnim uslugama koje mogu biti pružene LGBTI osobama.

Cilj je bio da socijalni radnici_e shvate nekoliko veoma važnih stvari:

 • načine na koje društvena stigmatizacija (u vidu predrasuda, dikriminacije, nasilja) predstavlja rizik za kvalitet života i dobrobit LGBTI osoba
 • da shvate kako netačne informacije o LGBTI osobama, kao i stavovi koji se temelje na predrasudama, mogu uticati na njihov rad sa LGBTI osobama i članovima njihovih porodica
 • da razumiju sa kakvim se izazovima suočavaju LGBTI osobe koji_ su roditelji
 • da prepoznaju da porodice LGBTI osoba mogu uključivati i osobe koje nisu zakonski ili biološki povezane
 • da razumiju kako homoseksualna ili biseksualna orijentacija može uticati na porodicu iz koje ta osoba potiče i na odnose sa tom porodicom

Stručnim radnicama_ima sistema socijalne zaštite, date su i neke konkretne preporuke, odnosno o čemu bi trebale_i voditi računa u svom profesionalnom radu kada su u pitanju LGBTI osobe:

 • Educirati se i biti senzibilisane_i za specifičnosti problema sa kojima se suočavaju LGBTI osobe
 • Uvijek naglašavati povjerljivost svojim klijentima_cama
 • Uvijek upotrebljavati adekvatnu terminologiju
 • Kontaktirati sa LGBTI organizacijama i sarađivati sa NGO sektorom
 • Nikada ne pretpostavljati emotivno/seksualnu orijentaciju neke osobe
 • Osobu pitati ko joj može biti podrška (alternativne porodične strukture LGBTI osoba)

Na kraju obuke, sve učesnice su izjavile da im je obuka bila veoma korisna jer su se upoznale sa pravima ali i sa problemima i poteškoćama sa kojima žive LGBTI osobe. Također su istakle važnost prilike da upoznaju same LGBTI osobe. Neke od izjava učesnica o obuci kao što su bile: Smatram da sam ova dva dana obuke dobila kao poklon. Naučila sam mnogo stvari koje nisam znala i svakako sam dobila mogućnost da preispitam svoju empatiju te treba da se i u budućnosti organizuju ove obuke i za druge naše kolegice_e su nas ohrabrile da nastavimo svoj rad u ovom pravcu.