Škola LGBT ljudskih prava

FINAL_logo_LGBT skolaPoziv za studente/ice Pravnih fakulteta u Bosni i Hercegovini

ŠKOLA LGBT LJUDSKIH PRAVA
Sarajevo, 11.-13. oktobar 2012.

rok za prijavu: 10. septembar 2012.

Sarajevski otvoreni centar je nezavisna, nepolitička i neprofitna organizacija koja ima za cilj promociju aktivnog građanstva kroz političku edukaciju i zalaganje za ljudska prava. Cilj organizacije jeste jačanje participacije mladih ljudi te unapređenje ljudskih prava. Lezbejke, gejevi, biseksualne i transrodne (LGBT) osobe u Bosni i Hercegovini spadaju u najranjivije grupe u našem društvu. Škola LGBT ljudskih prava ima za cilj da buduće pravnike/ice upozna sa ljudskim pravima LGBT osoba koristeći se jezikom pravne struke. Kurikulum škole se sastoji od teorijskih predavanja i praktičnih primjera kroz koje će studente/ice uvesti međunarodni/e i domaći/e eksperti/ice koji se bave zaštitom ljudskih prava.

Ko može učestvovati?

Konkurs je otvoren za studente/ice (III, IV godine i master studija) pravnih fakulteta u Bosni i Hercegovini. Predavanja su na bosanskom/hrvatskom/srpskom i engleskom jeziku, tako da svi učesnici/e moraju imati dobro poznavanje oba jezika. Naročito ohrabrujemo aplikacije studenata/kinja iz manjih bh. gradova.

Šta vam nudimo?

Predavači/ce Škole dolaze iz Evropske unije, Srbije i BiH, te imaju višegodišnje iskustvo u akademskom, političkom i društvenom radu. Škola, u trajanju od tri dana, pokriće sljedeće teme: LGBT terminologija; evropski regionalni i domaći pravni okvir zaštite LGBT ljudskih prava; diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta; case-studies; iskustva iz regije; krivično djelo počinjeno iz mržnje; govor mržnje u medijima; uloga medija u kreiranju javnog diskursa. Organizatori/ce preuzimaju putne troškove, kao i troškove za smještaj i ishranu. Svi/e učesnici/ce će dobiti potvrdu o uspješnom učešću u Školi. Po završetku Škole učesnici/e su dužni/e napisati rad od 2000-2500 riječi na slobodno odabranu temu, a koji se tiče LGBT ljudskih prava. Radovi će biti objavljeni u online ediciji Ljudska prava na www.soc.ba.

Kako se prijaviti?

Prijava, koja se sastoji od biografije (maks. 2 strane, sadrži ime i prezime, pune kontakt podatke i sve relevantne informacije o obrazovanju i poslovnom iskustvu, kao i spisak položenih ispita) i motivacionog pisma (maks. 2 strane, sadrži informaciju o razlogu prijave te informaciju na koji način želite iskoristiti stečeno znanje) se šalje do 10. septembra 2012. godine na: [email protected]. Na ovaj mail možete slati i sva dodatna pitanja. O rezultatima konkursa prijavljeni/e će biti obaviješteni/e do 20. septembra 2012. godine, a ukupno ćemo pozvati 20 učesnika/ca.