Škola LGBT ljudskih prava za studente_ice pravnih fakulteta u BiH

20141018_101048U periodu od 17–19. oktobra 2014. godine u Sarajevu, održana je „Škola LGBT ljudskih prava“ za studente_ice pravnih fakulteta u BiH. Cilj Škole bio je da buduće pravnike_ce upozna sa ljudskim pravima LGBT osoba, koristeći se jezikom pravne struke.

U sklopu trodnevnog programa Škole, studenti_ce pravnih fakulteta u BiH imali_e su priliku da slušaju predavanja, ali isto tako da se aktivno uključe na različite načine u rad programa Škole. Program se sastojao od teorijskih predavanja i primjera iz prakse kroz koje su studente_ice vodili međunarodni i domaći eksperti_ce koji se bave zaštitom ljudskih prava.

Prvi dan Škole studenti_ce su slušali sesiju o predrasudama i stereotipima prema LGBT osobama koju je facilitirala Slobodanka Dekić, magistrica ljudskih prava. Također se pričalo i o diskriminaciji na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta, te regionalnom i međunarodnom okviru zaštite LGBT ljudskih prava koju je facilitirao Mladen Antonijević Priljeva, LL. M, iz Beograda. Drugi dan Škole učesnici_ce su imali_e priliku da slušaju predavanje o zločinu iz mržnje počinjenom na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta koju je također facilitirao Mladen Antonijević Priljeva iz Beograda. Treći, a ujedno i završni dan Škole bio je posvećen tematici „Govor mržnje u elektronskim medijima“ koju je facilitirala Azra Maslo iz Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) te „Govor mržnje u online i štampanim medijima“, koju je facilitirala Ljiljana Zurovac iz Vijeća za štampu u BiH.

Studenti_ce su izabrali teme za samostalne istraživačke radove koje će raditi u narednom periodu, a tiču se LGBT ljudskih prava, kroz koje ih je vodila Vladana Vasić iz Sarajevskog otvorenog centra. Na Školi je učestvovalo ukupno sedamnaest studenat a_ica pravnih fakulteta iz Banja Luke, Bihaća, Brčkog, Sarajeva, Tuzle i Zenic

Školu je organizovao Sarajevski otvoreni centar u saradnji sa partnerskom organizacijom Banjalučkim Udruženjem Kvir Aktivista (B.U.K.A.), a finansijski podržala Ambasada Kraljevine Norveške u BiH.