Simpozijum „Gender, Sexuality and Law Research“

Damir Banović, predsjednik Skupštine SOC-a, je 16. juna 2017. prisustvovao simpozijumu pod nazivom „Gender, Sexuality and Law Research“ (GSL) kojeg je organizovao Univerzitet u Keele-u (Velika Britanija) koji ima višegodišnju tradiciju istraživanja u oblasti gendera i prava.

Kurikulum Pravnog fakulteta u Keele-u duboko je ukorijenjen oko feminističke i queer jurisprudencije te je ovaj simpozijum imao za cilj aktivističko i akademsko povezivanje, uz refleksiju na trenutno naučno i političko djelovanje. Također, jedan od ciljeva je bio i razmatranje budućnosti istraživanja u okviru GSL-a, fokusirajući debatu oko centralnih koncepata interdisciplinarnosti, feminističkih sociološko-pravnih studija, queer-a i autonomije. GSL i dalje treba da djeluje u prostoru rekonstrukcije (rekonstrukcije realnosti, koncepata i prava) održavajući multidisciplinarnost, sarađujući sa aktivistima_cama s ciljem promovisanja zajedničke vizije društvene pravde.

Neki od zaključaka simpozijuma su i među-univerzitetsko povezivanje, obrazovanje van akademije (e.g. zajednicama, školama, vladinim uredima), te nužno povezivanje sa individuama, grupama i organizacijama.

 

Damir Banović je magistar pravnih nauka, radi kao asistent na naučnoj oblasti teorija države i prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. U Sarajevskom otvorenom centru je radio na mnogim naučno-istraživačkim programima u polju društvenih nauka i prava manjina.

Trenutno je na doktorskim studijama na Pravnom fakultetu u Sarajevu sa istraživačkim projektom: Savremena sociološko-pravna teorija kao kritika pravnog pozitivizma, a takođe boravi kao istraživač na Univerzitetu u Oxfordu – Centru za društveno-pravne studije.

Istraživačka interesovanja: politika identiteta, multikulturalne pravne teorije, politički sistemi i prava manjina.