Mediji i civilno društvo moraju se angažirati u borbi protiv nacionalizma

Nacionalizam u BiH konstantno se koristi u političke svrhe, međutim u posljednjih mjesec dana svjedoci smo pojava čija huškačka narav, te poticanje na nasilje stvara atmosferu mržnje među građanima i građankama BiH.

Koalicija za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje najoštrije osuđuje prenošenje tekstova huškačke naravi kao onaj Tomislava Zelenike kojim se izaziva mržnja Hrvata prema Bošnjacima i šire ideje o superiornosti jednog naroda nad drugim navodeći: „Bošnjaci su genetski predodređeni za izdaju, šta očekivati od ljudi čiji su preci izdali vjeru”; odlikovanje osuđenih ratnih zločinaca za vrijeme obilježavanja Dana Republike Srpske; iskorištavanje zastava i simbola u političke svrhe i podrivanje sigurnosti i suživota građana i građanki BiH.

Ovakva retorika, te potezi visokih političkih zvaničnika te potenciranje „genetičke“ i drugih različitosti naroda u BiH neizmjerno podsjećaju na atmosferu 90tih koja je dovela do rata u BiH, genocida u Srebrenici i drugih ratnih zločina na teritoriju BiH, ali i ostalih zemalja u regiji. Potenciranje superiornosti ili inferiornosti jednog naroda nad drugim također je aspekat ideologije nacizma koja je dovela do stvaranja Trećeg rajha, te progona Jevreja i drugih „nebodobnih“ naroda i osoba, te rezultirala holokaustom i dugogodišnjim ratom. Ovakva retorika danas dovodi do zločina iz mržnje, koji su, kao i pozivanje na nasilje i mržnju, krivična djela prepoznata svim krivičnim zakonima u BiH.

Koalicija apelira na sve medije da prate etički kod pri izvještavanju, te da šire toleranciju, i da se bore protiv svih oblika mržnje izvještavajući s punom društvenom i moralnom odgovornošću, nepristupajući obavljanju svog profesionalnog novinarskog posla senzacionalistički i uklanjajući huškačke komentare i tekstove. Apeliramo i na civilno društvo da jasno ustane protiv nacionalizma i svih drugih oblika ksenofobije, te da promoviše vrijednosti inkluzije i zaštitu ljudskih prava u BiH.

Svi narodi, građani i građanke BiH zaslužuju živjeti sigurno i dostojanstveno. Očekujemo i da nadležne institucije počnu raditi svoj posao i procesuirati odgovorne za izazivanje mržnje i nasilja.

Članice Koalicije za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje

Asocijacija za demokratske inicijative
Centar za mlade KVART
Civil Rights Defenders
Fondacija CURE
Fondacija Mediacentar Sarajevo
Inicijativa mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine
Otaharin
Omladinska novinska asocijacija u BiH (ONA)
Sarajevski otvoreni centar
Udruženje BH novinari
Vijeće za štampu BiH

Tuzlanski otvoreni centar