Rtvtk.ba: Tuzlanka Edita Miftari zastupnike Parlamenta FBiH počastila brošurom o pravima lezbejki, gejeva, biseksualnih i transrodnih osoba

b91efef676508293ea0d75d32faa3a0f_XLNa jučerašnjoj sjednici Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sve zastupnike je na stolovima dočela brošura feministice i aktivistice za prava LGBT osoba “Ljudska prava ne poznaju političku ideologiju! Političke stranke i prava lezbejki, gejeva, biseksualnih i transrodnih osoba.”

Brošura koju je izdao Sarajevski otvoreni centar, a čije je štampanje finansirala Američka ambasada u BiH, zasnovana je jednim dijelom na istraživanju koje je Sarajevski otvoreni centar proveo 2013. godine o potrebama LGBT osoba u BiH. U ispitivanju je učestvovalo 545 LGBT osoba iz cijele Bosne i Hercegovine, od 15 do 54 godine. Idanje koje su dobili Parlamentarci, sadrži rezultate u kojima se tačno navodi koje stranke podržava ova populacija građana i šta očekuju od onih za koje glasaju.

Značajan sadržaj Brošure sadrži analizu evropskih i svjetskih trendova o odnosu prema LGBT osobama i detaljnu studiju o nivou poštivanja njihovih ljudskih parava u odnosu na prava heteroseksualnih građana.

– Cilj vodiča je da se dekonstruišu postojeći modeli političkog ponašanja prema glasačima/glasačicama neheteroseksualne orijentacije, a kroz primjere srodnih političkih partija koje su u svoje djelovanje uključile i rad sa LGBT glasačima/icama te zalaganje za LGBT ljudska prava, napisala je Miftari.

– Udio LGBT birača/ica je znatan, i ne treba biti zanemaren, čak ni kada se zainteresovana partija ne uklapa u očekivanja LGBT populacije, kao što je to slučaj u Bosni i Hercegovini. Ne treba čekati momenat kada će društvo postati tolerantno i samo po sebi inkluzivno, kao što ne treba čekati ni određene smjene generacija jer do njih ne može doći dok god je bh. društvo pod uticajem negativne i poprilično homofobne politike. Politika kreira društvenu svijest, a ne obratno, i time se odgovorni/e u političkim partijama moraju i voditi. Preuzimanje odgovornosti, otvorenost prema razgovoru o ovoj tematici uz pozitivan pristup, izbjegavanje izgovora i čekanja pravih momenata, te proaktivno promišljanje o ovoj problematici, samo su neki od načina da se pitanja LGBT ljudskih prava stave na aktualnu političku agendu, jedna je od poruka Brošure.

Edita Miftari, rođena 1989. godine u Tuzli, samostalna je istraživačica u oblasti odnosa roda, političkih i sigurnosnih sistema. Diplomirala je na Odsjeku za sigurnosne studije Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na Univerzitetu u Sarajevu, a zvanje magistrice rodnih studija stekla je na Centralno-evropskom univerzitetu u Budimpešti. Fokus njenog istraživanja su ženska ljudska prava s akcentom na participaciju žena u oblasti sigurnosti, politike i međunarodnih odnosa. Njen rad se najviše povezuje s radom Sarajevskog otvorenog centra s kojim je implementirala veliki broj značajnih projekata.

Sarajevski otvoreni centar je članica nekoliko lokalnih, regionalnih i međunarodnih mreža civilnog drušva, vodi Inicijativu za monitoring EU integracije BiH, te zajedno sa Fondacijom CURE, vodi Žensku mrežu BiH. Sarajevski otvoreni centar je snivač i upravlja LGBT web portalom lgbt.ba, bosanskohercegovačkim virtuelnim prostorom namijenjenom javnosti i LGBT zajednici.

Brošuru “Ljudska prava ne poznaju političku ideologiju! Političke stranke i prava lezbejki, gejeva, biseksualnih i transrodnih osoba možete preuzeti u PDF formatu na LINKU.

RTVTK.BA