Radio Slobodna Evropa: Šta je Osmi mart ženama?

Osmi mart u BiH već davno se pretvorio u pomodni praznik, lišen ideje zbog koje se zapravo proslavlja, borbe za prava radnica, koje se ostatak godine suočavaju sa mobingom, diskriminacijom na radnom mjestu, verbalnim i seksualnim nasiljem i ugnjetavanjem.

Problema je mnogo i za žene zaposlene u javnom sektoru, rečeno je tokom razgovora koji su na temu “Radnice nekad i sad”, organizovali Fondacija Friedrich Ebert u BiH i Sarajevski otvoreni centar.

“Žene radnice u javnom sektoru obrazovanje, kultura, uprava, kao da ne trebaju da imaju pravo glasa, jer imaju radno vrijeme koje je fiksno, imaju sigurnu i redovnu plaću i dodatke na plaću. A šta se krije iza svega toga? Da li te radnice imaju problema? Mnogo. Ono sa čim je suočena žena u javnom sektoru je mobing, ugrožavanje njenog dostojanstva, njenog integriteta kao osobe”, kaže Karić. Pročitajte cijeli tekst Marije Arnautović o položaju žena u današnjem društvu i šta za njih predstavlja Međunarodni dan žena na LINKU.