Radio Slobodna Evropa: BiH – Nužna borba protiv stigmatizacije

Video prenosimo sa RSE.

Sedamnaesti maj se obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije. Oko 20 aktivista u Sarajevu, pred Parlamentom Federacije BiH, poslanicima koji su dolazili na sjednicu djelilo je brošure koje ukazuju na potrebu unapređenja ljudskih prava ove zajednice.